Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydaje nakazy aresztowania Rosjan za zbrodnie wojenne

Finanse – Międzynarodowy Trybunał Karny wydał poprawione publiczne wersje nakazów aresztowania trzech osób w kontekście sytuacji w Gruzji: pana Michaiła Mairamowicza Mendzajewa, pana Gamelita Guczmazowa i pana Davida Georgiewicza Sanakojewa.

W dniu 24 czerwca 2022 r. I Izba Przygotowawcza w składzie: sędzia Peter Kovacs, przewodniczący, sędzia Ren Adelaide Sophie Albini Ganso i sędzia Maria del Socorro Flores Lira, rozpatrywana na podstawie art. Żądanie powodaW dniu 10 marca 2022 r. istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że każdy z tych trzech podejrzanych ponosi odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. Nakazy aresztowania dotyczące postępowania podczas konfliktu zbrojnego między Rosją a Gruzją w 2008 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że cywile postrzegani jako gruzińscy byli aresztowani w południowej części Gruzji, a następnie przetrzymywani, maltretowani i przetrzymywani w surowych warunkach w areszcie w Cchinwali (tzw. „duch” lub „KPZ”), zanim Rosja i Osetia Południowa wykorzystały go jako narzędzie przetargowe de facto Władze, wykorzystywane do wymiany więźniów i zatrzymanych. W wyniku tej wymiany zatrzymani zostali zmuszeni do opuszczenia Osetii Południowej.

Pan Michaił Mairamowicz Mendzajew, obywatel rosyjski, urodzony 28 września 1955 r. we Władykaukazie, Osetia Północna; Wcześniej starszy funkcjonariusz policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji, a od 2005 r. do co najmniej 31 października 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych de facto Administracja Osetii Południowej jest odpowiedzialna za zbrodnie wojenne (bezprawne odosobnienie, tortury i nieludzkie traktowanie, znieważenie godności osobistej, branie zakładników i nielegalny transport ludności cywilnej) popełnione między 8 a 27 sierpnia 2008 r.

Pan Gamlet Guczmazow, obywatel rosyjski i przypuszczalnie Gruzja, urodził się 9 lipca 1976 r. w Osetii Południowej w Gruzji; Z czasem szef getta, rzekomo odpowiedzialny za zbrodnie wojenne (bezprawne odosobnienie, tortury i nieludzkie traktowanie, znieważenie godności osobistej, branie zakładników i nielegalny transport ludności cywilnej), popełnione między 8 a 27 sierpnia 2008 r.

READ  Państwa członkowskie naciskają na Komisję, aby przyspieszyła proces oceny planów naprawy - EURACTIV.com

Pan David Georgievich Sanakov, urodzony 14 grudnia 1976 r. w Cchinwali w Gruzji; Przedstawiciel Prezydenta ds. Praw Człowieka w de facto Administracja Osetii Południowej, znana również jako Rzecznik Praw Obywatelskich, jest w odpowiednim czasie odpowiedzialna za zbrodnie wojenne (wzięcie zakładników i nielegalny transport ludności cywilnej) popełnione między 8 a 27 sierpnia 2008 r.

Izba poleciła sekretarzowi Międzynarodowego Trybunału Karnego Peterowi Lewisowi przygotowanie wniosku o współpracę w dążeniu do zatrzymania i ekstradycji podejrzanych oraz przekazanie go w porozumieniu i koordynacji z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego, właściwym władzom odpowiedniego Państwa lub dowolnego Państwa. Organizacja międzynarodowa współpracująca z sądem w celu realizacji wniosku o aresztowanie i ekstradycję podejrzanych.

Przewodniczący MTK powiedział: „27 stycznia 2016 r. Izba Przygotowawcza upoważniła Prokuratora do wszczęcia śledztwa w sprawie zbrodni podlegających jurysdykcji MTK, rzekomo popełnionych w Osetii Południowej i jej okolicach w okresie od 1 lipca do 10 października 2008 r.”. .