Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Litgrid: Bałtyckie i polskie firmy wsparcia technicznego ubiegają się o dofinansowanie CEF na Inwestycje Synchronizacyjne

Operatorzy systemów transportowych z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) i Polski (PSE) złożyli dziś wspólny wniosek o dofinansowanie z instrumentu Connected Europe Facility (CEF). Czterech OSP wnioskuje o wsparcie finansowe dla inwestycji Baltic Synchronization Project, Faza 2, Część II, które są niezbędne dla bezpiecznej i stabilnej synchronizacji bałtyckich systemów energetycznych z kontynentalnym europejskim synchronicznym i desynchronizacją Rosyjskiego Zunifikowanego Systemu Energetycznego. Środki zostaną przeznaczone na ulepszenia sieci, urządzenia do regulacji częstotliwości i modernizację informatycznych systemów sterowania.

Cztery kraje chcą wsparcia CEF dla inwestycji o wartości 238 mln euro. Inwestycje litewskie wynoszą 41 mln euro, łotewskie – 49 mln euro, estońskie – 37 mln euro, polskie – 111 mln euro.

CEF jest głównym instrumentem finansowym UE, stworzonym w celu promowania wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje w infrastrukturę na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wysokowydajnych, zrównoważonych i skutecznie połączonych sieci energetycznych w całej Europie.

Baltic Synchronization Project został już nagrodzony środkami CEF w 2019 i 2020 roku.

Baltic Synchronization Project został już nagrodzony środkami CEF w 2019 i 2020 roku. Kraje bałtyckie i Polska otrzymały do ​​tej pory ponad 1 mld euro na wzmocnienie sieci krajowych, budowę podmorskiego kabla HVDC Harmony Link oraz instalację kondensatorów synchronicznych w kraje bałtyckie. Większe wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” pomogłoby w terminowej realizacji pełnego projektu synchronizacji, co jest bardzo interesujące zarówno dla regionu bałtyckiego, jak i Unii Europejskiej. Wspólna realizacja Centrum Współpracy Międzynarodowej jest przykładem owocnej i owocnej współpracy regionalnej ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i integracji rynkowej w krajach bałtyckich.

Do tej pory kraje rozwinięte dokonały kilku inwestycji związanych z synchronizacją, takich jak wzmocnienie linii energetycznych, instalacja automatycznych transformatorów i utworzenie trzeciego połączenia między Estonią a Łotwą. Większość dużych przetargów budowlanych zakończyła się sukcesem i rozpoczęto remonty linii energetycznych oraz budowę kondensatorów synchronicznych. Ponadto PSE i Litgrid wspólnie wykonały szereg prac w fazie przygotowawczej Harmony Link, w tym badania dna morskiego, pozyskiwanie gruntów pod podstacje, a także rozpoczęły zakup podstacji kablowych i transformatorowych HVDC.

READ  Polscy zwolennicy opozycji świętujący zwycięstwo Solidarności w 1989 roku

Stworzenie dodatkowej infrastruktury międzypaństwowej w drugiej fazie synchronizacji zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie, ale także stworzy nowe możliwości dla uczestników rynku energii, a tym samym poprawi funkcjonowanie wewnętrznego europejskiego rynku energii. Pomoże również w utrzymaniu wzrostu gospodarczego i stworzeniu nowych miejsc pracy.

Synchronizacja systemu elektroenergetycznego krajów bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej ma zostać zakończona do końca 2025 roku.