Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Lashet w Niemczech zbuntował się w Polsce podczas II wojny światowej

WARSZAWA, Polska (AP) – Niemiecka centroprawicowa kandydatka, która zastąpiła Angelę Merkel we wrześniowych wyborach, powiedziała, że ​​„odczuwa głębokie upokorzenie i pokorę” z powodu „zbrodnień” nazistowskich Niemiec przeciwko Polakom podczas II wojny światowej.

Armin Lashet rozmawiał z dziennikiem Rzeczpospolita, którego fragmenty ukazały się w sobotę, przed poniedziałkową premierą.

Lachet powiedział, że osobiście woli uczestniczyć w weekendowych uroczystościach w Warszawie podczas najgorszego powstania w mieście 1944 przeciwko nazistowskiej okupacji niemieckiej, która rozpoczęła się w 1939 roku.

„Zbrodnie popełnione przez Niemców na całej Polsce napawają mnie głębokim wstydem i pokorą” – powiedział Lachet.

„Od tej odpowiedzialności zależy także nasza polityka wobec Polski w przyszłości” – powiedział Lachet, stojący na czele chadeków Merkel, czołowego kandydata w przededniu wyborów.

„Niemcy powinny zawsze zdawać sobie sprawę z historycznej odpowiedzialności Polski za niepodległość i niepodległość” – powiedział Laschett.

Niemcy były znakomitym orędownikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i skupiają się na aktualnym konflikcie prawicowym między polskim prawicowym rządem a czołowymi organizacjami UE w Warszawie.

Lashet odwiedził pomnik dzieci walczących w Powstaniu Warszawskim oraz wziął udział w ceremonii mszy i apelu, na którym przemawiał Prezydent RP Andrzej Duda.

W niedzielę, dokładnie 77 lat po rozpoczęciu przez Warszawę dwumiesięcznej katastrofalnej walki z okupacyjnymi nazistowskimi siłami niemieckimi, Lachet miał odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Wieczór uświetnia polską rocznicę uroczystościami, modlitwami i koncertami.

Powstanie zakończyło się kapitulacją polskich krajowych bojowników antymilitarnych. W walkach i niemieckich bombardowaniach zginęło około 10 000 bojowników i 200 000 cywilów. Niemcy wypędzili pozostałych osadników i wysłali wielu do obozów zagłady, takich jak Auschwitz, niszcząc miasto, wierząc, że nie podniesie się z gruzów i nie stanie się ponownie stolicą Polski.