Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Kontrakt na modernizację długich ścian w Polsce oraz duże zamówienia na obsługę stropów w USA i Rosji zwiększają FAMUR na 2021 r.

Pomimo niepewnej długoterminowej przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce, dywersyfikującego swoją działalność w kierunku energetyki słonecznej w postaci wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, wiodąca w kraju firma sprzętu górniczego FAMUR SA nadal rezerwuje duże zamówienia na sprzęt górniczy w kraju i na rosnący rynek eksportowy. Szczególnie dwa kontrakty eksportowe zarezerwowane w sierpniu to duży wzrost po wynikach pierwszego półrocza 2021 r., które przyniosły 518 mln zł przychodów, o 9% niższe niż w tym samym okresie w 2020 r.

W kwietniu 2021 r. FAMUR podpisał kontrakt o wartości 16,5 mln USD z wiodącą polską prywatną firmą wydobywczą węgla, LW Bogdanka. Zmodernizuj istniejące maszyny i gotowe potrawyBardzo nowe wyposażenie kompleksu ścianowego. Działalność Bogdanki jest również najbardziej zaawansowana sprzętowo i najbardziej wydajna w kraju. Artur Wassel, Prezes Zarządu LW Bogdanka powiedział niedawno: „Spółka dąży do tego, aby stać się najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, który z powodzeniem może konkurować z innymi producentami i dostawcami węgla przy zachowaniu aktualnych zdolności produkcyjnych w ramach ramy do 2040 r. poprzez adaptację Do wymogów transformacji energetycznej Polski”. Bogdanka planuje również wykorzystać możliwości, jakie daje jej koncesja na wydobycie dla złóż Ostrów, K-6 i K-7. „Wykorzystanie nowych złóż z istniejącej infrastruktury spółki pozwala zakładać, że poziom wydobycia na poziomie 8,8 mln ton zostanie utrzymany średnio w perspektywie 2040 roku, natomiast w latach 2021-2025 wyniesie średnio 9,7 milionów ton.

W sierpniu pojawiła się ważna wiadomość, kiedy amerykańska firma Century Mining LLC potwierdziła przyjęcie oferty FAMUR SA dotyczącej zasilania więźb dachowych. Po raz pierwszy polski producent sprzętu górniczego dostarczył taki sprzęt bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. „Ta umowa otwiera dla nas nowy, bardzo wymagający rynek i udowadnia, że ​​jesteśmy jednym ze światowych liderów” – powiedział Miroslav Bendzira, prezes Vamor SA. Zmechanizowane wiązary dachowe Famuru zostaną dostarczone do nowo wybudowanej kopalni koksu w Longview w Zachodniej Wirginii we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Z wyprzedzeniem prototypowe sekcje zostaną przetestowane pod kątem zgodności z wysokimi amerykańskimi normami trwałości. Termin realizacji zamówienia o wartości 28 milionów dolarów to pierwszy kwartał 2023 roku.

READ  Europa oczekuje energii jądrowej, aby osiągnąć cele klimatyczne

Również w sierpniu 2021 roku FAMUR i rosyjski AO „SUEK-Kuzbass” podpisały umowę na dostawę części zmechanizowanego dachu do kopalni WD Jalewskowo. Całkowita wartość umowy to 20 mln euro. Zakres kontraktu przewiduje dostawę części zmechanizowanych wiązarów dachowych do eksploatacji w Rosji. Zgodnie z harmonogramem umowy dostawa podzielona jest na dwa etapy. Ostateczny termin zakończenia to pierwszy kwartał 2022 roku. To najnowsza umowa zawarta pomiędzy Grupą FAMUR a AO „SUEK”, o której Famor powiedział „potwierdza wysoką jakość maszyn i urządzeń dostarczanych przez polską firmę”.

Grupa FAMUR ma obecnie klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach. W ostatnim czasie firma zdobyła również ważne kontrakty m.in. w Kazachstanie i Chinach. W najbliższym czasie grupa planuje dalszy rozwój sprzedaży eksportowej. Wzrasta również jej obecność na innych rynkach, takich jak minerały przemysłowe – jako przykład firmy Dostarczy włoskiemu klientowi górniczemu nowy kombajn drogowy; Maszyna została specjalnie zaprojektowana i przystosowana do pracy przy operacjach gipsowych. TR-2000, jak to się nazywa, jest bardzo udanym kuzynem R-2000.

Na temat dywersyfikacji – TPlany wycofania Górnictwo węgla w Polsce do 2049 roku oraz „Polska” Przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2021 r. Polityka Energetyczna do 2040 r. przewiduje m.in. Że udział węgla w miksie energetycznym Polski spadnie do około 11% do 2040 r. undjest góra ko2 Scenariusz cenowy (od 69% w 2020 r.). Ponieważ znaczna część przychodów Grupy Vamor pochodzi z: Sprzedaż do polskiego górnictwa węgla energetycznego (ok. 64% w 2020 r.), zarząd FAMUR dostosował swoją strategię. To zawiera Ewoluować w nieruchomość, która inwestuje w projekty zielonej transformacji, przede wszystkim poprzez wejście w sektor projektów PV, dostarczając kompleksowe rozwiązania na rynku B2B; Plus Generowanie gotówki z aktywów górniczych poprzez koncentrację na najbardziej rentownych i stabilnych obszarach produktowych oraz ciągłe dostosowywanie struktury aktywów operacyjnych do trendów transformacji energetycznej w Polsce, przy zachowaniu kompetencji i wiedzy, aby móc uczestniczyć w wybranych projektach górniczych w Polsce i na rynkach eksportowych na oportunistycznych zasadach.

READ  Polski premier uderza w Europę Zachodnią w ogólnounijnej kampanii proukraińskiej - EURACTIV.com