Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

KGAL i Lafarge podpisują 15-letnią umowę na zakup energii dla farmy wiatrowej w Polsce

KGAL Investment Management podpisał długoterminowe umowy zakupu energii (PPA) z Lafarge Cement Polska dla lądowych farm wiatrowych Krasin i Rywałd, które należą do Funduszu Energii Odnawialnej KGAL ESPF 4. Razem dwie farmy wiatrowe dostarczą Lafarge około 230 GWh zielonej energii elektrycznej. W negocjacjach kontraktowych KGAL doradzała firma PwC oraz kancelaria prawna DWF Poland Jamka.

KGAL, wchodząc na rynek w listopadzie 2019 r., był jednym z pierwszych europejskich zarządzających aktywami na polskim rynku energii odnawialnej, a to wczesne zaangażowanie przynosi owoce: mając już opracowane i oddane do użytku portfele fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy ponad 110 MW, podłączenie do sieci i jest już zakończone Wdrożenie procedur PPA firmy Krasin i Rywald. Farma wiatrowa Krasin o mocy 35 MW, która została przejęta przez KGAL ESPF 4 w maju 2020 roku jako projekt rozwojowy, od końca ubiegłego roku wytwarza zieloną energię elektryczną. Rywald o mocy 27 MW wszedł do portfela wiosną 2021 roku w fazie rozwoju projektu. Ta farma wiatrowa jest obecnie w fazie testów; Oczekuje się, że zacznie regularnie zasilać sieć od października.

Przetarg na dwie umowy PPA dla farmy wiatrowej spotkał się z dużym zainteresowaniem wykonawców komercyjnych, do których zgłosiło się ponad 10 kandydatów. Dla firm umowy PPA oznaczają planowanie bezpieczeństwa dostaw energii odnawialnej na bardzo niestabilnym rynku. KGAL z kolei może wykorzystywać umowy PPA do ustalania atrakcyjnych cen energii elektrycznej przez długi czas, generując w ten sposób wiarygodne zwroty” – wyjaśnił Michael Ebner, dyrektor zarządzający KGAL Investment Management. „Wybraliśmy Lafarge na partnera, ponieważ firma oferowała ponad – średni okres obowiązywania umowy. Ponadto na okres 15 lat kupuje całą produkcję energii elektrycznej z każdej z farm wiatrowych. Ponadto jednoznacznie wspieramy starania Lafarge o uzyskanie bezemisyjnych dostaw energii elektrycznej jako producenta w energochłonny sektor cementowy”.

READ  Hiszpania dąży do porozumienia w sprawie reformy rynku energii elektrycznej podczas misji Rady UE - EURACTIV.com
50% energii odnawialnej

Lafarge Cement Polska jest częścią Holcim Group, światowego lidera innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Dzięki zawartej już umowie PPA Lafarge w Polsce może już pokrywać 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną z energii odnawialnej. Bezpośrednie zakupy energii z farm wiatrowych wspierają rozwój tych źródeł w Polsce, gdyż zwiększają ich rentowność i zachęcają inwestorów do ich budowy. „Widzimy potrzebę wspierania i rozszerzania rozwiązań EPA i zarządzania energią na poziomie krajowym, gdyż realizacja celów klimatycznych wymaga długofalowych rozwiązań w zakresie rozwoju KDT, na które rynek wciąż czeka” – powiedział Dawid Robak, CFO Lafarge Polska.

Strategia inwestycyjna z doskonałymi wynikami

Dzięki projektom Krasin i Rywald firma KGAL po raz kolejny pokazuje, że jej strategia KGAL ESPF 4 Core-Plus jest bardzo skuteczna. Fundusz inwestuje głównie na początku cyklu życia elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej, aby uczestniczyć w tworzeniu wartości na późniejszych etapach projektu. Dzięki tej koncepcji fundusz uruchomiony w 2017 roku przekraczał dotychczasowe oczekiwania dotyczące rentowności. „Następca KGAL ESPF 5 płynnie kontynuuje tę historię sukcesu. Ponadto, jako fundusz z artykułem 9, zwraca szczególną uwagę na wpływ” – wyjaśnił Florian Martin, dyrektor zarządzający KGAL Investment Management. „Ponieważ zainteresowanie KGAL ESPF 5 wciąż rośnie, planujemy zamknąć co najmniej jeszcze jeden w tym roku”.