Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Jeden z pierwszych komputerów kwantowych wyprodukowanych w Europie, który zostanie uruchomiony w Polsce

Nowe systemy oparte na technologii europejskiej będą dostępne do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona użytkowników europejskich, środowisk naukowych, przemysłu i sektora publicznego. Wybrane propozycje zapewniają różnorodność technologii i architektur kwantowych, aby dać europejskim użytkownikom możliwość przetestowania wielu różnych praktycznych zastosowań systemów obliczeń kwantowych połączonych z klasycznymi superkomputerami zasilanymi zastrzeżonym światłowodem ciemnym. PIONIER – polski internet optyczny.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) Instytut Biochemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) W Poznaniu jest koordynatorem i inicjatorem polskiego projektu oraz miejscem instalacji. W skład konsorcjum projektowego wchodzi również Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz polska firma: Creotech Instruments SA

„Głównym czynnikiem, który zadecydował o naszej decyzji o zgłoszeniu się do konkursu EuroQCS, był fakt, że na ilościowej mapie Europy będziemy mogli zainstalować komputer kwantowy, którego kluczowe komponenty dostarcza polska firma Creotech Instruments SA. dr inż. Cesare Mazuric, dyrektor PCSS.

Creotech Instruments, wiodący polski dostawca specjalistycznej elektroniki dla rynku kwantowego, został wybrany jako jedna z organizacji, która opracuje komputer kwantowy w Polsce. Równolegle z tym projektem zespół Creotech jest obecnie zaangażowany w opracowanie pierwszego dużego komputera kwantowego dla Komisji Europejskiej. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z ustalonym planem. Kilka dni temu firma zawarła 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską, która daje jej dostęp do narzędzi finansowania realizacji celów ostatniego projektu.

„Jestem dumny, że po raz kolejny widzę, że wiedza naszych ekspertów w Creotech została doceniona przez społeczność międzynarodową, wyróżniając nas spośród innych firm z lokalnego rynku Deep Tech. Nasz zespół będzie miał za zadanie dostarczać specjalistyczną elektronikę do kontroli i pomiarów w polskiej infrastrukturze komputerów kwantowych zintegrowana z infrastrukturą komputerową Superkomputer PCSS zlokalizowany w Poznaniu. Istnieje wiele ważnych zadań obliczeniowych, do których od lat w środowisku naukowym dążą klasyczne superkomputery.Komputery kwantowe, w tym opracowywane w ramach obecnego projektu, rozwiąże ten problem. Publikacja Infrastruktura w Polsce przełoży się na długofalowy rozwój przemysłowy, naukowy, a nawet społeczny naszego kraju – mówi dr Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments SA

READ  Przywracanie polskiej kolekcji sztuki o długiej historii

Głównym partnerem w projekcie jest Centrum Fizyki Teoretycznej Która skupia badaczy z różnych dziedzin uznawanych za niezbędne dla rozwoju i zastosowania obliczeń kwantowych, w tym ekspertów w dziedzinie fizyki teoretycznej, astrofizyki i nauk przyrodniczych: klasycznej i kwantowej teorii pola, optyki kwantowej, podstaw mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji. Ważnym obszarem jego prac badawczo-rozwojowych są również technologie kwantowe Uniwersytet Łotewski który może pochwalić się kilkoma wysoko ocenianymi grupami badawczymi w dziedzinie fizyki kwantowej. Międzynarodowe zespoły ekspertów we współpracy z PCSS będą odpowiedzialne za opracowanie hybrydowych klasycznych algorytmów i mechanizmów kwantowych, aby umożliwić użytkownikom w całej Europie dostęp do nowych zasobów komputerów kwantowych i korzystanie z nich.

Obliczenia ilościowe korzystające ze wsparcia infrastruktury superkomputerowej PCSS i technologii HPC ułatwią prowadzenie szeregu badań naukowych i otworzą nowe możliwości dla innowacji przemysłowych. Warto zauważyć, że wybór sześciu europejskich miejsc, w których miałby się znajdować komputer kwantowy, zbiegł się w czasie z ogłoszeniem tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Alana Aspecta, Johna F. Clausera i Antona Zeilingera za ich pracę w dziedzinie mechaniki kwantowej i kwantowej. Nauka informacyjna.

„Wybór Polski i nasza pozycja jako jednego z sześciu europejskich miejsc dla tej klasycznej architektury superkomputerowej pokazuje, że spełniliśmy wszystkie kryteria wejścia i posiadamy odpowiednią wiedzę, aby zbudować taką hybrydę. Od wielu lat PCSS jest przedstawicielem Polski w Inicjatywa PRACE (Partnership in Advanced Computing in Europe), która zrealizowała projekty strategiczne z polskiej mapy drogowej infrastruktury badawczej, m.in. PRACE-LAB A PRACE-LAB2 Krajowe systemy superkomputerowe. Bardzo się cieszymy, że udało nam się nie tylko zbudować silne konsorcjum projektowe w partnerstwie z polską społecznością naukową i naszym partnerem biznesowym Creotech Instruments, ale także zaangażować ekspertów specjalizujących się w technologiach kwantowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Łotwy , „Litwa, Słowenia, Węgry i Austria” – mówi dr Krzysztof Kurowski Inżynieria. z PCSS.

READ  Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund poszukuje dochodowych trendów w rozwijających się regionach

Na uwagę zasługuje również fakt, że kolejny projekt zgłoszony w ramach konkursu EuroHPC na opracowanie komputera kwantowego LUMI-Q w Czechach obejmuje dwa inne polskie podmioty: Cyfronet AGH Akademickie Centrum Komputerowe A Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PANco daje w sumie pięć polskich instytucji działających w EuroQCS.

Obecnie trwają formalne dyskusje nad planami realizacji i finansowania sześciu projektów. 17 krajów UE weźmie udział w Inicjatywie Quantum.


źródło: PCSS