Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Jak można zaprojektować przyszłościowy system edukacji w wschodzącej Europie?

Jak można zaprojektować przyszłościowy system edukacji w wschodzącej Europie?

Tworzenie przyszłościowego systemu edukacji to coś więcej niż uczenie dzieci kodowania. Musimy skupić się na uczeniu się przez całe życie, doskonaleniu umiejętności i zdrowiu psychicznym.

W stale zmieniającym się świecie ponowne przemyślenie edukacji w celu zaspokojenia potrzeb jutra jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Tradycyjne metody, które dobrze nam służyły przez wieki, stają obecnie przed wyzwaniem szybkiego tempa postępu technologicznego i zmieniającej się dynamiki światowej gospodarki.

W Europie wschodzącej na pierwszy plan wysuwają się dwa główne tematy: niwelowanie niedoborów umiejętności i zapobieganie drenażowi mózgów. Obydwa stwarzają poważne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego i rozwoju regionu.

Jak jednak można rozwiązać te palące problemy? Podczas szczytu Emerging Europe Future Summit and Awards, który odbył się 8 listopada w Brukseli, organizacja Emerging Europe zgromadziła kilku ekspertów, aby zbadać, co można zrobić, aby zapewnić, że edukacja w całym regionie będzie przyszłościowa i dostosowana do potrzeb rynku. W epoce, w której technologia zakłóca tradycyjne gałęzie przemysłu i tworzy nowe w niespotykanym dotąd tempie, niezwykle ważne jest, aby nasz system edukacji dotrzymywał kroku tym zmianom.

Kodowanie nie jest magicznym rozwiązaniem

Irina Volnytska jest rektorem Uniwersytetu SET, ukraińskiego uniwersytetu technologicznego nowej generacji, zapewniającego możliwości edukacyjne ukraińskim studentom na całym świecie.

Według Volnytskiej Ukraina boryka się z nadwyżką absolwentów kierunków technologicznych, którzy nie mogą znaleźć pracy ze względu na brak umiejętności biznesowych – a Ukraina z pewnością nie jest jedynym krajem w regionie borykającym się z takim problemem. Kodowanie, od dawna uważane przez wielu ekspertów ds. edukacji za rozwiązanie przyszłej nauki, nie może być już postrzegane jako panaceum.

„Programowanie nie jest rozwiązaniem ani teraz, ani w przeszłości” – powiedziała podczas wydarzenia w Brukseli. „Firmy IT mają swoje akademie, w których uczą programowania. Tego uczymy my [at SET] To sposób na przekształcenie technologii w biznes. Musimy rozwijać inteligencję emocjonalną, umiejętności ludzkie, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie naśladować.

READ  Perspektywy energetyki jądrowej na rynku energii w Polsce

Tina Soboczyńska, założycielka HR4Future, polskiej firmy pomagającej firmom w digitalizacji procesów HR, wierzy, że umiejętności technologiczne, takie jak programowanie i umiejętność korzystania z technologii cyfrowych, pozostają ważne w dzisiejszym dynamicznym świecie, ale wraz ze zmianami technologii „musimy być przygotowany.” Aby się dostosować, wymaga to różnych umiejętności, umiejętności miękkich.”

„Musimy przemyśleć sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i nauczamy, a instytucje edukacyjne potrzebują przywództwa. Uczenie się musi trwać przez całe życie i zawsze musimy być gotowi na przekwalifikowanie się i podnoszenie kwalifikacji” – dodała.

Anu Mol Narets jest dyrektorem generalnym Instytutu Visionest, który pomaga firmom rozwijać umiejętności pracowników, a ostatnio współpracuje z ukraińskimi firmami w celu zwiększenia ich potencjału eksportowego. Jest to spójne ze znaczeniem uczenia się przez całe życie.

„W przeszłości umiejętności, których nauczyliśmy się w szkole i na uniwersytecie, wystarczyły nam do emerytury” – powiedziała. „Wciąż mamy prawie ten sam model, ale świat się zmienia. Oznacza to, że musimy uczyć się szybciej, a jedną z umiejętności, które musimy nabyć, jest to, jak szybciej się uczyć. ”


Od lewej do prawej: Anu Mol Narets, Tina Soboczyńska, Irina Volnytska i Andrew Frobel z Emerging Europe


Uczenie się przez całe życie i zdrowie psychiczne

Aby rozpocząć ten proces, konieczne jest partnerstwo pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i różnymi organizacjami z sektora publicznego i prywatnego. „To niezwykle istotne, zwłaszcza jeśli chcemy skutecznie wykorzystać sztuczną inteligencję w tworzeniu programów nauczania” – stwierdziła Soboczyńska.

Sugeruje również, że umiejętności rozwiązywania problemów można uczyć na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkola po dorosłość, aby móc rozwiązywać problemy w świecie rzeczywistym.

Irina Volnytska zgadza się z potrzebą uczenia się przez całe życie, powołując się na badania pokazujące, że dzisiejsza młodzież będzie kilkakrotnie w ciągu życia zmieniać zawód. „Niedawno zaoferowaliśmy nasz pierwszy stopień magistra, a średni wiek studentów wynosi 35 lat” – powiedziała. „Myślę, że to pokazuje, że mamy wystarczająco dużo czasu, aby wrócić do szkoły”.

READ  Spojrzenie strażnika na współczucie dla nieznajomego: nie znaleziono w fortecy Europy | redakcyjny

Jest to nieco odmienne podejście od tego, które zaleca Anu Mol Narets, który twierdzi, że naukę można zintegrować z codziennym życiem i pracą, zamiast trzymać się tradycyjnych systemów edukacji. Uważa też, że oprócz zrozumienia tego, czego musimy się nauczyć, „musimy także zrozumieć, czego musimy się oduczyć”.

Nie należy lekceważyć zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. „Należy tego uczyć na wczesnym etapie” – powiedział Narets.

Światowe Forum Ekonomiczne oceniło, że doskonalenie umiejętności może potencjalnie zwiększyć światowy PKB o sześć bilionów dolarów do roku 2030 i stworzyć pięć milionów miejsc pracy.

Jeśli dyskusja podczas szczytu i nagród Emerging Europe Future Summit and Awards może być wskazówką, kluczem do maksymalnego wykorzystania tego potencjału jest wspieranie kultury uczenia się przez całe życie, pielęgnowanie umiejętności technicznych i miękkich oraz wzmacnianie współpracy między instytucjami edukacyjnymi a organizacjami sektora prywatnego. i sektora publicznego.

Idąc dalej, należy pamiętać, że choć technologia odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, równie ważne są ludzkie umiejętności, których sztuczna inteligencja nie może naśladować.

Co więcej, w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejętności nie powinniśmy ignorować znaczenia zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Jak słusznie zauważyła Anu Mol Narets, zrozumienie tego, czego musimy się pozbyć, jest tak samo ważne, jak wiedza, czego musimy się nauczyć.

Gdy poruszamy się po tym szybko zmieniającym się krajobrazie, istotne jest przypomnienie Iriny Volnitskiej, że mamy czas na powrót do szkoły. Tak naprawdę w dobie ciągłych zmian i rozwoju powrót do szkoły może być najbardziej postępowym krokiem, jaki możemy podjąć.

Uczenie się przez całe życie i doskonalenie umiejętności to już nie tylko potrzeby edukacyjne, ale także potrzeby ekonomiczne. Nadszedł czas, aby region wykorzystał tę szansę i ukształtował gotowy na przyszłość system edukacji, który będzie służył nie tylko wschodzącej Europie, ale całemu światu.

READ  Stopa bezrobocia w Polsce nie zmieniła się w listopadzie

W przeciwieństwie do wielu platform informacyjnych i informacyjnych, Wschodząca Europa Czytanie jest bezpłatne i zawsze tak będzie. Nie ma tu żadnego paywalla. Jesteśmy niezależni, nie należymy ani nie reprezentujemy żadnej partii politycznej ani organizacji branżowej. Chcemy tego, co najlepsze dla wschodzącej Europy, niczego więcej i niczego mniej. Twoje wsparcie pomoże nam w dalszym rozpowszechnianiu informacji o tym wspaniałym regionie.

Możesz przyczynić się Tutaj. Dziękuję.

Emerging Europe wspiera niezależne dziennikarstwo