Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Izraelska firma BICI Solutions przejmuje stanowisko kierownicze w Polskiej Grupie Aerospace Medix

Tel Awiw, Izrael A WarszawaA 22 czerwca 2022 /PRNewswire/ — BICI Solutions, izraelska firma doradztwa strategicznego posiadająca szerokie kontakty międzynarodowe, weszła jako nowy inwestor w Airway Medix SA (GPW: AWM) i stopniowo przejmie bieżące zarządzanie Airway Medix i jej spółka zależna Biovo Technologies.

Zespół BICI Solutions wdroży nową strategię, która obejmuje uzupełnienie technologii platformy Hyperform™ oraz rozszerzenie istniejącej sieci kanałów sprzedaży Biovo, budując pozycję Biovo jako światowego lidera w sektorze intensywnej terapii i anestezjologii.

Cuffix™ i Oral Care™ firmy Airway Medix zostały już rozprowadzone na czterech kontynentach i mają rozpocząć badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych jako kamień węgielny pod przyszłe wprowadzenie Cuffix na rynek amerykański.

Pandemia COVID 19 znacznie zwiększyła globalny popyt na modułowe produkty do intensywnej terapii o zmiennej intensywności, a wejście BICI Biovo Technologies i Airway Medix umożliwi im zaspokojenie zwiększonego popytu.

BICI Solutions ma na celu maksymalizację wartości akcjonariuszy Airway Medix poprzez rozszerzenie sprzedaży produktów, uzupełnienie rozwoju rurociągów i oportunistyczną współpracę z komplementarnymi produktami/firmami.

„Jestem przekonany o potencjale jego unikalnego i wyjątkowego portfela. Uważam, że obecna cena akcji AWM na GPW może być niedowartościowana. Dotychczasowe szerokie relacje naszego zespołu z inwestorami pokazują, że ich wszechstronne wykształcenie, mądry udział kapitałowy, a zwiększona ekspozycja spółki na izraelski i amerykański rynek finansowy może prowadzić do ukierunkowanej poprawy wyceny – z premią dla akcjonariuszy.” Mówi Shay Breitner, założyciel i dyrektor generalny BICI.

O BICI:

ROZWIĄZANIA BICI to izraelska firma konsultingowa specjalizująca się we wspieraniu międzynarodowych klientów, inwestująca m.in Izrael. Zespół firmy tworzą konsultanci handlowi, finansowi i przemysłowi, eksperci ds. negocjacji i wywiadu gospodarczego z ponad 15-letnim doświadczeniem w biznesie i sektorze publicznym. Rozwiązania BICI są również wspierane przez zewnętrznych konsultantów z doświadczeniem w branży medycznej, sektorze urządzeń medycznych i rynkach finansowych. www.bici-solutions.com.

READ  Inwestorzy zagraniczni nadal są podekscytowani Polską pomimo pandemii - The First News

Klienci BICI reprezentują zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. W ostatnich latach firma konsultingowa była zaangażowana w kilka dużych projektów skupiających się na restrukturyzacji, naprawie, finansowaniu i zarządzaniu firmami izraelskimi i międzynarodowymi.

Airway Medix SA (GPW: AWM) koncentruje się na badaniach, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych urządzeń jednorazowych dla pacjentów poddawanych wentylacji mechanicznej na oddziałach intensywnej terapii (OIOM) oraz dla pacjentów w stanach zagrożenia życia na oddziałach anestezjologicznych.

Produkty oferowane przez Airway Medix zaspokajają doraźne potrzeby kliniczne i uzupełniają niedostatki obecnej dziedziny wyrobów medycznych. Zapewniają pacjentom, ich zawodom i instytucjom finansującym opiekę zdrowotną znaczące korzyści kliniczne i ekonomiczne. Firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe w laboratorium badawczo-rozwojowym akredytowanym zgodnie z (ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012) zlokalizowanym w Izraelu, www.biovo-tech.com.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
mistrz. Ronen Grossman
Relacje Inwestorskie w Biovo
+972 72 2151115
[email protected]

ŹRÓDŁO Airway Medix SA; ROZWIĄZANIA BICI