Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Izrael i Polska zgadzają się promować bliższe więzi – Światowa Organizacja Pokoju

Izrael i Polska zgadzają się promować bliższe więzi – Światowa Organizacja Pokoju

Po prawie roku napiętych stosunków Izrael i Polska uzgodniły w poniedziałek 4 lipca, że ​​naprawią swoje zniszczone stosunki poprzez wzajemne odwołanie ambasadorów. Stosunki między obydwoma krajami pogorszyły się po wprowadzeniu przez Polskę w sierpniu 2021 r. prawa, które utrudniło Żydom odzyskanie mienia przejętego przez nazistowskich okupantów niemieckich i powojennych komunistycznych władców Polski.

Poprawa stosunków między Polską a Izraelem może zwiastować przyszłe odwrócenie prawa, które premier Izraela Yair Lapid potępił jako „antysemickie i niemoralne”. Niedawno oskarżył polski rząd o próby kontrolowania programu nauczania o Holokauście nauczanego izraelskich dzieci oraz o zabranianie przedstawicielom Izraela poznawania sposobu, w jaki Polska traktuje swoich żydowskich obywateli podczas Holokaustu. W oświadczeniu prezydenta Izraela Isaaca Herzoga w sprawie porozumienia stwierdzono: „Obaj prezydenci wyrazili nadzieję, że wszelkie przyszłe problemy między Polską a Izraelem zostaną rozwiązane w drodze uczciwego i otwartego dialogu oraz wzajemnego szacunku”. Polski doradca ds. polityki zagranicznej Jakub Kumoch, cytowany przez polski portal informacyjny Onet, poparł ten sentyment, mówiąc: „Staramy się naprawić nasze stosunki z Izraelem… Nie ma przegranych ani zwycięzców. [will] Daj kolejną szansę normalnym stosunkom”. Biuro prezydenta RP Andrzeja Dudy potwierdziło, że polski ambasador w Izraelu powinien wrócić. Biuro prezydenta Herzoga poinformowało, że ambasador Izraela w Polsce złoży listy uwierzytelniające w ciągu kilku dni.

Porozumienie oznacza wyraźną zmianę w stosunkach izraelsko-polskich w najnowszej historii. Według Facing History and Ourselves przed II wojną światową w Polsce mieszkało około 3,5 miliona Żydów, czyli około 10% populacji (najwyższy odsetek Żydów w każdym kraju europejskim). Po Holokauście liczba ta zmniejszyła się do około 380 000, a szacuje się, że obecnie w Polsce żyje mniej niż 10 000 Żydów. Do sierpnia 2021 r. te pozostałe osoby mogą ubiegać się o nielegalnie zajęte mienie i odzyskać je. Polskie władze argumentowały, że spowodowało to niepewność w zakresie własności nieruchomości, a 14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która nakłada ograniczenia na osoby żydowskie wysuwające takie roszczenia. Dwa dni później ambasador Polski w Izraelu został odwołany do odwołania, jak poinformował szef ambasady Izraela w Warszawie. Wcześniej tego lata Izrael odwołał wycieczki do Polski dla tysięcy uczniów szkół średnich, powołując się na cenzurę polskiej edukacji o Holokauście. Porozumienie jest nagłą zmianą we właściwym kierunku w historii izraelsko-polskiej, ponieważ każde ostatnie wydarzenie jest krokiem w dół w ich stosunkach.

READ  Pełna lista piłkarzy Southampton pełniących obowiązki międzynarodowe wraz z aktualizacją Jan Bednarek Polska

Serdeczne stosunki między obydwoma krajami zachęcają do wykorzystywania dyplomacji zamiast siły militarnej do rozwiązywania konfliktów. Dlatego poprawa stosunków między Izraelem a Polską jest pozytywnym netto dla pokoju na świecie. Dodatkowo, budując relacje z Polską, Izrael mógłby ostatecznie przekonać rząd do uchylenia dyskryminującego prawa własności. Ludność żydowska w Polsce zasługuje na odbudowę, a poniedziałkowe porozumienie jest obiecującym znakiem, że wkrótce to osiągnie.

Naród żydowski w Polsce został pozbawiony prawa do przywrócenia przez polski rząd, a obowiązkiem obcych krajów jest wykorzystanie każdej dostępnej opcji dyplomatycznej, aby przekonać Polskę do przywrócenia ich praw. Nowy wysiłek Izraela i Polski na rzecz poprawy stosunków może być pierwszym krokiem na drodze do pojednania, ale dalszy rozwój ich stosunków i wysiłki innych krajów będą musiały dotrzeć do mety.