Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Invalda INVL: Nerijus Eidukevičius mianowany nowym dyrektorem generalnym instalatora

N. Eidukevičius został mianowany dyrektorem generalnym Montuotojas, wiodącej firmy z branży budownictwa przemysłowego i przetwórstwa minerałów.

„Cieszymy się, że możemy pozyskać wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi firmami i złożonymi projektami”, powiedział Vidas Vincos, dyrektor generalny Montetogas i partner w funduszu private equity INVL Baltic Sea Growth Fund, największym akcjonariuszu firmy.

N. Eidukevičius pracował wcześniej w firmach sektora finansowego Suprema, Hansa Investments, Delloite, był wiceministrem gospodarki, Managed Companies Tiltra Group, Kauno Tiltai, był wiceprezesem polskiej spółki infrastrukturalnej Trakcja.

N. Eidukevičius skomentował: „Przyjąłem to wyzwanie, uznając potencjał i plany rozwoju Montuotojas. Będę dążyć do dalszego wzmocnienia firmy i rozwinięcia jej w wiodącego regionalnego dewelopera złożonych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych”.

Głównymi klientami Montuotojas w 2021 r. były duże firmy przemysłowe i firmy przeładunkowe.

Envel Baltic Growth Fund posiada 88% akcji Montetogas.

INVL Bałtycki Fundusz Wzrostu

INVL Baltic Sea Growth Fund o łącznej wartości 165 milionów euro jest wiodącym funduszem private equity w krajach bałtyckich, z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym („EFI”) jako głównym inwestorem.

Europejski Fundusz Inwestycyjny przeznaczył 30 mln euro przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, kluczowego komponentu Planu Inwestycyjnego dla Europy (lub „Planu Junkera”), a także alokacji środków z Bałtyckiego Funduszu Innowacji, „Fundusz Funduszy” opracowany we współpracy z rządami Litwy, Łotwy i Estonii. Ma to na celu zwiększenie inwestycji kapitałowych w małe i średnie firmy o wysokim potencjale wzrostu w krajach bałtyckich.

Fundusz dąży do zgromadzenia zdywersyfikowanego portfela spółek, skupiających się na większościowych lub mniejszościowych transakcjach i wystawiających bilety od 10 do 30 milionów euro, które wykazują wysoki potencjał wzrostu i są konkurencyjne na prawdziwie globalnym poziomie.

Fundusz koncentruje się w szczególności na krajach bałtyckich i regionach sąsiednich, takich jak Polska, Skandynawia i Europa Środkowa. Fundusz zainwestował do tej pory w cztery spółki z sektorów ochrony zdrowia, inżynierii lądowej i zarządzania środowiskiem (recykling tworzyw sztucznych i gospodarka odpadami).

READ  Państwa członkowskie naciskają na Komisję, aby przyspieszyła proces oceny planów naprawy - EURACTIV.com

Fundusz zarządzany jest przez jedną z wiodących na Litwie firm zarządzających aktywami INVL Asset Management, która jest częścią grupy Invalda INVL.

INVL Zarządzanie aktywami

INVL Asset Management jest częścią Invalda INVL, jednej z wiodących grup zarządzających aktywami w regionie Morza Bałtyckiego. Spółki Grupy zarządzają funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi, inwestycjami alternatywnymi, indywidualnymi portfelami, aktywami private equity oraz innymi instrumentami finansowymi.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. ponad 250 000 klientów na Litwie i Łotwie oraz inwestorów międzynarodowych zleciło grupie zarządzanie aktywami o wartości ponad 1,5 miliarda euro. Firma Invalda INVL, działająca od 1991 roku i posiadająca udokumentowane doświadczenie, może poszczycić się 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami private equity w krajach bałtyckich oraz w regionach Europy Środkowej i Wschodniej, rozwijając jednocześnie firmy na najlepszych w swojej klasie liderów rynku.