Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Inicjatywa Trójmorza mająca na celu rozszerzenie o Grecję – mówi rumuński prezydent – ​​EURACTIV.com

Inicjatywa Trójmorza mająca na celu rozszerzenie o Grecję – mówi rumuński prezydent – ​​EURACTIV.com

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiedział we wtorek na dorocznym spotkaniu rumuńskiej dyplomacji, że członkostwo Grecji w 3SI – platformie współpracy gospodarczej między krajami UE w Europie Środkowej – prawdopodobnie nastąpi podczas kolejnego szczytu we wrześniu w Bukareszcie.

Iohannis powiedział, że w obliczu zmian geopolitycznych spowodowanych wojną na Ukrainie Inicjatywa Trójmorza zyskała na znaczeniu i „powinna przekształcić się w bardziej kluczową platformę służącą wzmocnieniu odporności regionalnej i europejskiej”.

Dodał: „Bez przewidywania decyzji, które zostaną podjęte (na szczycie 6 września), oczekuje się, że inicjatywa zostanie rozszerzona o nowy kraj uczestniczący, czyli Grecję”.

Dodał, że państwa członkowskie przyznają także Republice Mołdawii status partnera stowarzyszonego.

Państwa członkowskie Inicjatywy Trójmorza przyznały Ukrainie status współpartnera Szczytu w Rydze w 2022 roku.

Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2016 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego byłą chorwacką odpowiedniczkę Kolindę Grabar-Kitarovic jako platforma współpracy gospodarczej pomiędzy krajami UE w Europie Środkowej. Obejmuje dwanaście krajów Unii Europejskiej, rozciągających się na osi północ-południe od Morza Bałtyckiego po Morze Adriatyckie i Morze Czarne.

„Istnieje silne polityczno-ekonomiczne uzasadnienie zainteresowania Grecji inicjatywą 3SI, ponieważ kraj ten stara się finansować rozwój projektów infrastrukturalnych po kilku latach głębokiego kryzysu zadłużeniowego, który ograniczył jej finansowanie publiczne”, Panagiota Manoli (doktor, Uniwersytet im. Warwick) pisze Arkusz zatytułowany „Oczekiwanie na Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w 2023 r. Promowanie wspólnego programuOpublikowane przez Instytut Europejski Rumunii.

W 3SI „wciąż brakuje kompleksowego regionalnego podejścia do współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami” – napisała w cytowanym artykule Julieta Wilczek, pracownik naukowy Instytutu Nowej Europy w Warszawie. Arkusz.

Podejmowane działania mają charakter sporadyczny i pozostają w gestii poszczególnych państw lub mniejszych, tymczasowych sojuszy.

Entuzjazm jest duży, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i Republice Mołdawii, ale „sam entuzjazm nie stanowi solidnej podstawy dobrych stosunków w przyszłości. Zamiast tego potrzebujemy silnych ram współpracy Trójmorze +, zbudowanych na wspólnotę interesów i uzupełnienie istniejącego, choć nieco zapomnianego, Partnerstwa Wschodniego.” big.

READ  Rynki wschodzące – waluty i akcje Ameryki Łacińskiej zyskują czwarty dzień z rzędu

Siergiej Gierasimczuk, zastępca dyrektora wykonawczego Rady Polityki Zagranicznej Ukrainy Pryzmat, spodziewa się ogłoszenia konkretnych projektów, zwłaszcza w świetle uzyskania przez Ukrainę i Republikę Mołdawii statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

(Catalina Mihai | EURACTIV.ro)

Przeczytaj więcej z EURACTIV