Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Iga Świątek zostaje „przyjaciółką Porsche” w Polsce

Iga Świątek zostaje „przyjaciółką Porsche” w Polsce

1. Wszystkie informacje udostępniane w Porsche Newsroom, w tym między innymi teksty, obrazy, dokumenty audio i wideo, podlegają przepisom dotyczącym praw autorskich lub innym przepisom dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku dziennikarzy jako źródło ich relacji medialnych i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, w szczególności do celów reklamowych. Tekst, obrazy, dane audio lub wideo nie mogą być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.

2. Wykorzystywanie treści Newsroom do projektów książkowych (lub podobnych celów komercyjnych) jest niedozwolone, szczególnie w odniesieniu do obrazów. Każde potencjalne zastosowanie musi zostać wcześniej zatwierdzone przez dr Ng. HC F.Porsche AG. Aby omówić wnioski licencyjne dotyczące projektów książkowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected]

3. Wszystkie logo i znaki towarowe wymienione w Porsche Newsroom są znakami towarowymi firmy Dr. Ing. hc F. Porsche AG (zwana dalej Porsche AG), chyba że wskazano inaczej.

4. Cała zawartość Porsche Newsroom jest starannie badana i zestawiana. Informacje te mogą jednak zawierać błędy lub nieścisłości. Porsche AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty, jakie można osiągnąć w wyniku wykorzystania informacji, w szczególności za ich dokładność, aktualność i kompletność.

5. Jeśli Porsche Newsroom udostępnia informacje o pojazdach, dane dotyczą rynku niemieckiego. Dane dotyczące wyposażenia standardowego, przepisów prawnych i podatkowych oraz implikacji obowiązują wyłącznie dla społeczeństwa federalnego w Niemczech.

6. Jeśli chodzi o korzystanie z Porsche Newsroom, nie można wykluczyć błędów technicznych, takich jak opóźnienia w przekazywaniu wiadomości. Porsche AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody.

7. W zakresie, w jakim Porsche Newsroom udostępnia łącza do stron internetowych osób trzecich, Porsche AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron. Korzystając z łączy, użytkownik opuszcza produkty informacyjne Porsche AG.

READ  Science Fair przyciąga najzdolniejszych studentów z całego regionu

8. Wyrażając zgodę na niniejsze prawa użytkowania, użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od niewłaściwego korzystania z Porsche Newsroom.

9. W przypadku nieprawidłowego użytkowania Porsche AG zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Porsche Newsroom.

10. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu stanie się lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.