Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Grupa Polsat Plus podsumowuje wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku: oferty obejmują Disney+, dodanie Antyweb.pl do testów Grupy i NesoBus

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Polsat Plus rozwijała się dynamicznie we wszystkich sektorach swojej działalności. Klienci Polsat Box, Plus, Netia i Polsat Box Go uzyskali dostęp do Disney+. Antyweb.pl dołączył do Interia.pl, wzmacniając działania grupy w obszarze mediów internetowych. Projekty farm wiatrowych rozwijają się dynamicznie i trwają prace nad budową pełnego łańcucha wartości zielonej gospodarki wodorowej.

W III kwartale 2022 roku dla grupy Polsat Plus:

 • wprowadzenie atrakcyjnych ofert dostępu do Disney+ przez Polsat Box, Plus, Netię i Polsat Box Go;

 • nabył 70% udziałów w Antyweb.pl, dzięki czemu do grupy dołączył Antyweb.pl, jeden z głównych blogów technologicznych w Polsce, opisujący najważniejsze wydarzenia z polskiego i światowego Internetu, wzmacniając tym samym swoją pozycję w branży internetowej;

  • dalsze poszerzanie portfela smartfonów 5G, popularyzując tym samym ofertę najszybszego i najlepszego w Polsce dostępu do internetu 5G oferowanego przez Plusa;

  • Polsat Box Go zapowiedział premiery 10 nowych polskich seriali w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W serwisie zadebiutowały trzy spektakle: „Rodzina na Maxa”, „Wotum nieufności” i „Lulu”;

  • NesoBus, napędzany wodorem autobus Grupy Polsat Plus i koncernu energetycznego ZE PAK, przewiózł już swoich pierwszych pasażerów w kilku polskich miastach, m.in. Kielce

  • Grupa otrzymała nagrodę główną w kategorii „Firma Roku” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagroda została przyznana w uznaniu sukcesów grupy na polu biznesowym oraz inicjatyw społecznych i charytatywnych podejmowanych przez grupę i jej założyciela Zygmunta Solurza.

  • Podpisano nowe umowy sponsoringu sportowego – marki Polsat i Plus zostały honorowymi sponsorami areny sportowej w Gdyni, która otrzymała nazwę Polsat Plus Arena Gdynia, a Netia została sponsorem drużyny koszykówki Suzuki Arka Gdynia;

  • Grupa zawarła umowę joint venture z wiodącym deweloperem w Europie Środkowej na budowę wysokich budynków biurowych w kompleksie Port Brasky w Warszawie.

„Nasza grupa stale rozwija skalę swojej działalności w dotychczasowych i nowych obszarach, niezależnie od aktualnych wyzwań makroekonomicznych, przed którymi stoi. Realizując strategię multiplayer, udostępniliśmy dostęp do Disney+ klientom Polsat Box, Plus, Netia i Polsat Box” Nieustannie inwestujemy w prezentowanie naszych programów, w tym najlepszych sportowych, nowych seriali telewizyjnych i angażujących programów, jednocześnie rozwijając naszą ofertę 5G”. Mówi Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela (Grupa Polsat Plus).„Jednocześnie dynamicznie rozwijamy sektor czystej energii, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, którzy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują czystej i taniej energii elektrycznej. Oprócz telewizji, usług telefonicznych i dostępu do internetu, energia elektryczna jest absolutnie niezbędna w każdym gospodarstwie domowym i dlatego wkrótce dostarczy Naszą firmę mieszkańcom kraju” dodaje pan Błaszczyk.

Sektor usług B2C i B2B

Grupa Polsat Plus mocno koncentruje się na zwiększaniu lojalności klientów i budowaniu ich wartości. Cel jest realizowany poprzez zapewnienie szerokiej gamy usług telewizyjnych i komunikacyjnych, atrakcyjnych ofert 5G oraz bogatej oferty stacji 5G.

W sumie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług (RGU) w zakresie płatnej telewizji, telefonii i dostępu do Internetu, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert multiplay. Średni przychód na klienta na umowę wzrósł do ponad 71 zł, podczas gdy obroty utrzymywały się na bardzo niskim poziomie 6,8% w skali roku. W sektorze usług przedpłaconych średni przychód na usługę również wzrósł i wyniósł 18 zł. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku klienci przesłali około 1475 danych, co oznacza wzrost o 13% rok do roku. Łączna liczba klientów B2B to ok. 70 tys., z których każdy przynosi średni miesięczny dochód powyżej 1,4 tys. zł.

„To był kolejny kwartał dobrych wyników pokazujący, że nasi klienci chętnie łączą nasze usługi telewizyjne i telekomunikacyjne. Klienci coraz częściej sięgają po taryfy 5G i smartfony w najlepszych sieciach 5G w Polsce obsługiwanych przez Plusa. Bardzo dobrze przyjęte zostały oferty Disney+. To pozytywnie wpłynęło na poziom ciągłej zmiany na poziomie 6,8% oraz silny wzrost średniego przychodu generowanego od naszych klientów kontraktowych, który wyniósł ponad 71 zł” – Mówi Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii Grupy Polsat Plus.

Sektor mediów: telewizja i usługi online

Łączny udział w oglądalności Grupy Polsat Plus w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniósł ok. 23% Jest to zgodne z założeniami strategicznymi. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklam i sponsoringu wzrosły odpowiednio o 2,9% i 1% w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Tymczasem ogólny rynek reklamy odnotował lekki spadek. Grupa Polsat-Interia ma 20,5 miliona użytkowników swoich portali internetowych, którzy generują średnio 2 miliardy odsłon miesięcznie. Zajmuje czołowe miejsce wśród wydawców internetowych.

„Udział oglądalności w naszych kanałach TV utrzymywał się na stabilnym poziomie 23%. W porównaniu do rynku, a na który odczuliśmy spadek przychodów, nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wykazały nieznaczny wzrost. Dzięki temu nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł po dziewięciu miesiącach roku do poziomu 28,8%. Nasze kanały informacyjne, w szczególności Polsat News, odnotowały znaczny wzrost oglądalności” Mówi Stanisław Janowski, Przewodniczący Rady Dyrektorów Telewizji Polsat, spółki należącej do Grupy Polsat Plus.„Liczba użytkowników naszych internetowych serwisów informacyjnych, na czele z Interia.pl, wzrosła o 600 tysięcy, co pozwoliło nam pozostać czołowym wydawcą w Internecie” dodaje pan Janowski.

Opracowywanie projektów OZE

Strategia Grupy Polsat Plus 2023+ w obszarze nowej czystej energii, którą grupa realizuje z ZE PAK power, opiera się na ambitnych celach związanych z docelowymi poziomami zainstalowanej mocy wytwarzanej ze źródeł nisko i niskoemisyjnych oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych gazy. Działania w III kwartale obejmowały:

 • Akwizycja kolejnego projektu farmy wiatrowej w Drzeżewie – obecnie realizowanych jest 5 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 190 MW.

 • W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Farma Brudzew wyprodukowała około 70 MWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, która zasila sieć stacji bazowych Plusa. To doskonały wynik i dlatego grupa idzie do przodu, zwiększając moc farmy o 12,4 megawatów mocy.

 • Spójna budowa całego łańcucha wartości zielonej gospodarki wodorowej – Trwa montaż pierwszego elektrolizera o mocy 2,5 MW. Dzięki niemu elektrolizer będzie w stanie wyprodukować 1000 kg zielonego wodoru dziennie.

 • Podpisano umowę z NEL Hydrogen z Danii na dostawę wyposażenia dla siedmiu stacji tankowania wodoru. W Warszawie rozpoczęła się budowa pierwszej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru.

Wyniki finansowe grupy Polsat Plus

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w trzecim kwartale o 7,9% i wyniosły blisko 3,3 mld zł. zmodyfikowane EBITDA1) wyniósł 840 mln zł, a wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy przekroczyły 1,05 mld zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 2,64x (dług netto /EBITDA LTM).

„Czynnikami, które złożyły się na zadowalający wzrost przychodów Grupy był przede wszystkim wzrost przychodów detalicznych, istotnie zwiększone przychody ze sprzedaży urządzeń końcowych, zwiększone przychody z reklamy oraz rozpoznane przychody ze sprzedaży i wynajmu powierzchni w nowej segmentu nieruchomości.W dalszym ciągu generujemy gotówkę Pomimo rosnących stóp procentowych, presji inflacyjnej oraz realizacji pierwszych projektów z zakresu czystej energii.Dzięki temu jesteśmy w stanie wspierać bardziej konsekwentny rozwój projektów będących częścią naszego Strategia 2023+”, Mówi Katarzyna Ostap Tuman, Członek Zarządu ds. Finansów w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus.

____________

1) EBITDA Bez zysku na sprzedaży jednostek zależnych i zależnych (3 690,8 mln zł w 23 kwartale i 113,4 mln zł w 3 kwartale 2022 roku)

READ  Virgin Orbit przygotowuje się do startu jesienią i jest zatłoczony 2022