Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

ForFarmers Q3 Aktualizacja handlowa Q3 Q3 2021

Luchem, 2 listopada 2021

ForFarmers Q3 Aktualizacja handlowa Q3 Q3 2021

Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2021 r.1:

  • Całkowita objętość paszy2: zmniejszona o -1,4%

  • Mieszanka paszowa objętościowa: wzrost o 1,0%; Z powodu przejęć i podobnego wzrostu w Niemczech/Polsce, gdzie indziej spadła

  • Zysk brutto: wzrost o 2,6%; Dzięki przejęciom i lepszej mieszance produktów z większą ilością mieszanek paszowych

  • Zysk podstawowy przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i amortyzacją: spadek o 22,0%; Ze względu na znacznie wyższe ceny energii i pomimo oszczędności strukturalnych w kosztach organizacyjnych.

Yoram Knob, dyrektor generalny ForFarmers: Nasze całkowite obroty spadły w trzecim kwartale ze względu na utrzymujące się trudne warunki rynkowe. Jednak nasze dwie akwizycje na początku roku i nasza działalność w Polsce przyniosły dobre wyniki. Nasz całkowity zysk odpowiednio wzrósł.
W ciągu kwartału poczyniliśmy również postępy w zakresie oszczędności kosztów strukturalnych w ramach naszego programu wydajności. Jednak wzrost cen energii był na tyle duży, że doprowadziło do znacznego spadku podstawowych dochodów przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i amortyzacją. Nieprzewidywalny jest zwłaszcza rozwój cen energii. Dlatego powstrzymujemy się od prognozowania wyników w IV kwartale 2021 roku. Priorytetem jest dodatkowa i szybsza realizacja strategii „Buduj dla Wzrostu”, w tym naszego programu kompetencyjnego. Dążymy do wzmocnienia naszej pozycji poprzez fuzje i przejęcia, w naszych krajach, ale być może również poza nimi. Celem jest stworzenie lepszej równowagi geograficznej działań. W ramach strategii, biorąc pod uwagę nasz mocny bilans, szukamy również alternatyw dla alokacji kapitału. Wkrótce poinformujemy o tym. W związku z tym zamierzamy również wypłacić dywidendę na akcję zwykłą w ciągu 2021 r., co jest porównywalne z zyskami w 2020 r. Wreszcie zmieniliśmy również naszą strukturę zarządzania, aby była bardziej elastyczna i zdecydowana na naszych rynkach macierzystych.

  1. Wyniki i wydarzenia III kwartału 2021 r. zostały porównane z wynikami III kwartału 2020 r., chyba że zaznaczono inaczej

  1. Total Feed obejmuje całą rodzinę produktów ForFarmers i składa się z mieszanek paszowych, produktów specjalnych, produktów ubocznych (z przemysłu paszowego, określanych jako produkty DML), nasion i innych produktów (np. pasza)

READ  Boom inwestycyjny w polskich portach

Przeczytaj pełną informację prasową na naszej stronie internetowej.

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które kwalifikują się jako informacje poufne w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia UE w sprawie nadużyć na rynku.

Uwaga dla redaktora / Dodatkowe informacje:

Caroline Vogelzang, dyrektor ds. relacji inwestorskich
Tel: 0031573288000 M: 0031 6 10 94 91 61
MI: [email protected]

O ForFarmers NV
ForFarmers NV to międzynarodowa organizacja dostarczająca innowacyjne, kompletne rozwiązania paszowe dla przemysłu hodowlanego. z ja ‘Dla przyszłości rolnictwaMisją ForFarmers jest zapewnienie ciągłości rolnictwa i zwiększanie zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego.

ForFarmers jest liderem rynku w Europie z roczną sprzedażą około 10 milionów ton pasz dla zwierząt. Firma działa w Holandii, Belgii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii. ForFarmers zatrudnia około 2500 pracowników. W 2020 roku przychody wyniosły około 2,4 miliarda euro. ForFarmers NV jest notowana na Euronext Amsterdam.
ForFarmers NV jest notowana na Euronext Amsterdam.

ForFarmers NV, PO Box 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0) 573 28 88 00, F: +31 (0) 573 28 88 99, [email protected]I www.formarmersgroup.eu

wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym te dotyczące zobowiązań prawnych ForFarmers w zakresie pozycji kapitałowych i płynnościowych w określonych scenariuszach. Ponadto stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą zawierać między innymi wyrażenia takie jak „zamierza”, „oczekuje”, „uwzględnia”, „celuje”, „planuje”, „szacunki” oraz słowa o podobnym charakterze. oznaczający. Oświadczenia te dotyczą lub mogą mieć wpływ na kwestie w przyszłości, takie jak przyszłe wyniki finansowe ForFarmers oraz bieżące plany biznesowe i strategie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem czynników ryzyka i niepewności, co może oznaczać, że mogą wystąpić istotne różnice między rzeczywistymi wynikami i wynikami a przewidywanymi przyszłymi wynikami lub wynikami, które są domyślnie lub wyraźnie zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą prowadzić lub przyczynić się do różnic w obecnych oczekiwaniach, obejmują między innymi: zmiany w ustawodawstwie, technologii, orzecznictwie, regulacjach, wahania cen akcji, działania prawne, dochodzenia prowadzone przez organy regulacyjne, otoczenie konkurencyjne i opinię publiczną. warunki ekonomiczne. Te i inne czynniki, ryzyko i niepewność, które mogą mieć wpływ na wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości lub rzeczywiste wyniki ForFarmers, zostały omówione w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są jedynie oświadczeniami na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, a firma ForFarmers nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek zmian dokonanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, niezależnie od tego, czy dotyczą one nowe oświadczenia. informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób, chyba że ForFarmers jest do tego prawnie zobowiązany.

READ  Polski CPI zrewidowany w górę; Inflacja utrzyma się w przyszłym roku | Eksploduj, Eksploduj