Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Fitch podnosi prognozę wzrostu polskiego PKB na 2021 r. do 5,7% – Pierwsze wiadomości

Andrzej Gumpert /PAP/EPA

Agencja podała w opublikowanym w czwartek raporcie, że Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. do 5,7 proc. i utrzymał szacunek na 2022 r. na poziomie 4,5 proc.

Fitch zauważył, że polska gospodarka odbiła się mocno, a wzrost PKB powrócił do poziomów sprzed pandemii, w przeciwieństwie do głównych gospodarek strefy euro.

„Większy niż oczekiwano wzrost PKB w drugim kwartale (…) i rewizja w górę danych za pierwszy kwartał (…) oznacza również rewizję naszej prognozy na 2021 r. do 5,7 proc. z 4,4 proc.” – napisał Fitch.

Fitch podał swoją prognozę na czerwiec, natomiast w najnowszym dostępnym raporcie Fitch na temat Polski z 27 sierpnia agencja napisała, że ​​podniosła prognozę wzrostu PKB w 2021 r. do 5,2 proc. z 4,4 proc., przy szacunkach 4,5 proc. i 3,8 proc. 2022. i 2023 (bez zmian w ostatniej rundzie prognoz).

Fitch powiedział, że polska konsumpcja mocno wzrosła, chociaż inwestycje pozostały bardziej zmienne. Złagodzenie restrykcji w maju wsparło ożywienie popytu krajowego, napisał Fitch, podczas gdy ostatnie sygnały wskazują, że „pęd” wzrostu utrzyma się w drugiej połowie roku.

Fitch skomentował, że nastroje konsumentów również stopniowo się poprawiały, chociaż badania wskazują, że największe planowane zakupy gospodarstw domowych na nadchodzący rok pozostaną poniżej poziomów sprzed pandemii.

Fitch napisał, że zakłócenia w łańcuchach dostaw i wzrost liczby przypadków koronawirusa delta mogą stanowić wyzwania dla przyszłej gospodarki.

Agencja oczekuje, że bank centralny podniesie stopę procentową o 15 punktów bazowych do końca tego roku oraz dwie dodatkowe podwyżki o 25 punktów bazowych w 2022 r. (ustalając stopę referencyjną na poziomie 0,75 proc. na koniec przyszłego roku) oraz indeks cen konsumpcyjnych. Oczekuje się, że stopa inflacji wyniesie 4,8 proc. na koniec 2021 r. i 3,5 proc. na koniec 2022 r.

READ  Razem silniejsi: polski przywódca odwiedza Ukrainę przed światowym szczytem NATO

Pod koniec sierpnia Fitch potwierdził długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

1 października rating kredytowy Polski zostanie zweryfikowany przez S&P Global Ratings i Moody’s 29 października.

Spośród trzech głównych agencji ratingowych Moody’s przyznało Polsce najwyższy rating kredytowy na poziomie „A2”. Zarówno Fitch, jak i Standard & Poor’s umieściły kraj na „A-„, poziomie poniżej Moody’s. Wszystkie te trzy czynniki dają Polsce stabilne perspektywy.