Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wzywa Polskę do podjęcia „szybkich działań” w sprawie niezawisłości sędziowskiej – POLITICO

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wezwał do „szybkiego uregulowania” polskiego prawa i niezawisłości sądownictwa. Rządzący Zwolniony w poniedziałek sąd poinformował, że dwóm polskim sędziom odmówiono prawa do rzetelnego procesu.

Sąd rozpatrywał skargi dwóch polskich sędziów, Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka, którzy złożyli wniosek o zmianę urzędu, a ich wniosek został odrzucony przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS), organizację mianującą sędziów. Od tej decyzji odwołali się w 2018 roku, a ich odwołania zostały rozpatrzone przez Radę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Odrzucił odwołanie w 2019 roku.

Izba powstała w 2017 roku w ramach rządowej przebudowy polskich sądów, a wszyscy sędziowie w tym sądzie zostali powołani przez odnowioną w tym roku KRS.

W wyroku stwierdzono, że po reorganizacji z 2017 r. KRS „nie daje już odpowiednich gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej czy wykonawczej”.

ETPC ustalił również, że Prezydent RP Andrzej Duda mianował sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej na podstawie rekomendacji KRS, pomimo kolejnego orzeczenia Sądu Najwyższego. Dokonano tego w „rażącym lekceważeniu rządów prawa”, podsumowuje werdykt.

Dolińskiej-Ficek i Ozimkowi odmówiono i odmówiono prawa do sprawiedliwego procesu Europejska Konferencja Praw CzłowiekaSędziowie zostali powołani „pod wpływem władzy ustawodawczej i wykonawczej” w izbie Sądu Najwyższego na mocy orzeczenia ETPCz. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest „sądem ustanowionym ustawą”.

Sąd nakazał Polsce zapłacić 15 000 euro odszkodowania każdemu ze skarżących.

Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Galetta Powiedział: „ETPCz wydał kolejne orzeczenie, w którym istnieją dojrzałe demokracje na dziwacznej zasadzie kwestionowania polskiej KRS, która może mieć bardziej polityczną drogę do wyboru sędziów (Niemcy) i kraje potrzebujące ochrony (Polska).”

Krytycy twierdzą, że problemy Polski z sądami międzynarodowymi są spowodowane naruszeniem przez nacjonalistyczny rząd krajowych zasad wyboru sędziów, co jest próbą objęcia sądownictwa ścisłą kontrolą polityczną.

READ  Przewodnik po kapitale podwyższonego ryzyka 2021 r. - Polska | Komitet Prawa Światowego

Poniedziałkowe orzeczenie przypomina lipcową decyzję ETPCz w podobnej sprawie dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której członków wybiera izba niższa polskiego parlamentu. W tej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednogłośnie, że polska Komisja Regulacyjna ds. Sędziów pozbawiła polskiego prawnika prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Nasiliła się wojna między Brukselą a Warszawą o praworządność. 27 października unijny sąd nałożył na Polskę 1 mln euro dziennie. Nie zastosował się do nakazu zawieszającego pokój regulacyjny.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest międzynarodowym organem powołanym w celu wdrożenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie jest częścią UE.