Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce w 2023 roku rekordową kwotę 1,3 miliarda euro

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce w 2023 roku rekordową kwotę 1,3 miliarda euro

W ubiegłym roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przekazał Polsce rekordową kwotę 1,3 mld euro, która była trzecim co do wielkości odbiorcą inwestycji banku po Turcji i Ukrainie.

Trzy czwarte tej kwoty przeznaczono na zielone projekty, gdyż bank stara się wesprzeć Polskę, jeden z krajów europejskich najbardziej zależnych od węgla, w planowanej transformacji energetycznej.

W 2023 roku Bank uczestniczył w 32 projektach w Polsce, przeznaczając na nie 1,3 mld euro, w porównaniu z 990 mln euro w 2022 r., co stanowi najwyższą w historii kwotę roczną w kraju.

Spośród 38 krajów i terytoriów wspieranych przez EBOR jedynymi krajami, które otrzymały więcej w 2023 r., były Turcja (2,5 mld euro), która borykała się ze skutkami niszczycielskiego trzęsienia ziemi, oraz Ukraina (2 mld euro), która znajdowała się pośrodku kryzysu. O wojnę totalną z Rosją.

Jednym z największych projektów, w które EBOR zainwestował w Polsce w zeszłym roku, była planowana budowa pierwszej w Polsce morskiej farmy wiatrowej, do której EBOR wniósł 140 mln euro.

Inwestycja ta, będąca jednym z kilku polskich projektów w zakresie energii odnawialnej, w który Bank jest zaangażowany, zwiększy moce energetyczne Polski o ponad 1,3 GW w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Bank przekazał także 75 mln euro spółce R.Power, firmie zajmującej się energią odnawialną, 50 mln euro dostawcy technologii bankowych Vodeno i 25 mln euro polskiej firmie farmaceutycznej Pelion.

EBOR twierdzi, że planuje w dalszym ciągu koncentrować się na zielonych technologiach w Polsce, zwłaszcza odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej, inicjatywach związanych z zielonymi miastami i innowacyjnymi technologiami. Bank, zgodnie z własnymi zasadami, nie będzie jednak inwestował w projekty energetyki jądrowej inne niż te, które skupiają się na bezpieczeństwie jądrowym.

READ  Nowa inwestycja Ionway zabezpiecza pozycję Polski jako głównego centrum akumulatorów do pojazdów elektrycznych

Polska nadal produkuje około dwóch trzecich swojej energii z węgla. Jednak zgodnie z planami przyjętymi przez poprzedni rząd w zeszłym roku chce, aby do 2040 r. trzy czwarte produkowanej przez niego energii elektrycznej pochodziło z energii jądrowej i odnawialnych. W ubiegłym roku wyprodukował rekordowe 26% energii ze źródeł odnawialnych.

Korekta: w tym artykule pierwotnie podano, że dwie trzecie inwestycji EBOR w Polsce dotyczyło projektów ekologicznych. W rzeczywistości liczba ta wynosi trzy czwarte.


Notatki z Polski są zarządzane przez niewielki zespół redakcyjny i publikowane przez niezależną organizację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Główny autor obrazu: Europejski Bank Odbudowy/Flickr (pod CC BY-NC-ND 2.0)