Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Drugie oświadczenie o wojnie Rosji z Ukrainą i sportach międzynarodowych

Niesprowokowana i nieuzasadniona dobrowolna wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wspomagana przez rząd białoruski, jest odrażającą i rażącym naruszeniem jej zobowiązań międzynarodowych. Poszanowanie praw człowieka i pokojowe stosunki między narodami stanowią podstawę sportu międzynarodowego.

My, jako grupa podobnie myślących narodów, potwierdzamy nasze oświadczenie z 8 marca i uznając niezależność organizacji sportowych, potwierdzamy stanowisko naszych rządów, że:

W przypadkach, gdy krajowe i międzynarodowe organizacje sportowe oraz inni organizatorzy wydarzeń zdecydują się zezwolić sportowcom (w tym sportowcom, urzędnikom i administratorom) z Rosji i Białorusi na udział w wydarzeniach sportowych:

Wzywamy wszystkie międzynarodowe federacje sportowe do przestrzegania tych zasad, oklaskiwać wszystkich tych, którzy już podjęli działania i zachęcać nasze lokalne organizacje sportowe do współpracy z ich międzynarodowymi federacjami w tym celu. Ograniczenia te muszą obowiązywać do czasu, gdy znów będzie możliwa współpraca w ramach międzynarodowego systemu opartego na zasadach.

Ponadto ponawiamy nasze zachęty dla międzynarodowej społeczności sportowej do dalszego okazywania solidarności z narodem Ukrainy, w tym poprzez wspieranie kontynuacji i odbudowy ukraińskiego sportu tam, gdzie to możliwe.

 • Australia: Pani Annika Wells Poseł do Parlamentu, Minister ds. Opieki nad Osobami Starszymi i Minister ds. Sportu

 • Austria: wicekanclerz Werner Kugler, minister sztuki, kultury, służby cywilnej i sportu

 • Belgia: Valerie Galatini, Minister Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Dorosłych, Badań Naukowych, Szpitali Uniwersyteckich, Opieki nad Młodzieżą, Domów Sprawiedliwości, Młodzieży i Sportu oraz Promocji Wspólnoty Francuskojęzycznej w Brukseli. Podpis ten jest wiążący dla wspólnoty francuskojęzycznej, flamandzkiej i niemieckojęzycznej w Belgii.

 • Kanada: Szanowny Pascal Saint Ong, Minister Sportu

 • CHORWACJA: Dr Nikolina Brniš, Minister Turystyki i Sportu

 • Cypr: Prodromos Prodromou, Minister Edukacji, Kultury i Sportu oraz Biuro ds. Młodzieży

 • CZECHY: Philipp Noesser, prezes Narodowej Agencji Sportu

 • Dania: Ane Halsboe-Jorgensen, Minister Kultury

 • Estonia: Lena Krsna, Minister Edukacji i Badań w Zakresie Obowiązków Ministra Kultury

  READ  Drużyna PH Para Sports Dance Team zdobyła 19 medali; Zawiadomienie Ambasady PH w Warszawie - Manila Bulletin
 • Finlandia: Petri Honkonen, Minister Nauki i Kultury

 • Francja: Amelie Odea Castera, Minister Sportu, Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich

 • Niemcy: Mahmud Özdemir poseł, parlamentarny minister stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Społeczeństwa

 • Grecja: Lefteris Avgenakis, wiceminister sportu

 • Islandia: Smundur Einar Daðason, Minister Edukacji i Dzieciństwa

 • Irlandia: Jack Chambers TD, sekretarz stanu ds. sportu i Gaeltacht

 • Włochy: Valentina Vezzali, minister sportu

 • Japonia: Jego Ekscelencja Sumatsu Shinsuke, Minister Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii

 • Republika Korei: Park Bo Geun, Minister Kultury, Sportu i Turystyki

 • Łotwa: Anita Muenesi, Minister Edukacji i Nauki

 • Liechtenstein: Jego Ekscelencja Dominic Hasler, Minister Spraw Zagranicznych, Edukacji i Sportu

 • Litwa: Dr Jorgeta Ziugdinini, Minister Edukacji, Nauki i Sportu

 • Luksemburg: Georges Engel, minister sportu

 • Malta: Dr Clifton Grima, Minister Edukacji, Młodzieży, Sportu, Badań Naukowych i Innowacji

 • Holandia: Connie Helder, minister opieki długoterminowej i sportu

 • Nowa Zelandia: Hon Grant Robertson, minister sportu i rekreacji

 • Norwegia: Annette Trietbergstein, Minister Kultury i Równości

 • Polska: Kamel Bortnikczuk, Minister Sportu i Turystyki

 • Portugalia: Ana Catarina Mendes, minister w kancelarii premiera i spraw parlamentarnych (odpowiedzialna za młodzież i sport)

 • Rumunia: Carol Edward Novak, Minister Sportu

 • Słowacja: Ivan Husar, Minister Stanu ds. Sportu

 • Słowenia: Dr Igor Babic, Minister Edukacji, Nauki i Sportu

 • Hiszpania: Mikel Octavi Isita y Lorenz, minister kultury i sportu

 • Szwecja: Anders Yegmann, Minister ds. Integracji i Migracji

 • Wielka Brytania: posłanka Nadine Dorries, sekretarz stanu ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu

 • USA: Elizabeth Allen, starszy specjalista ds. dyplomacji publicznej i spraw publicznych