Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Dobra sytuacja polskich biznesmenów w odniesieniu do SARS-CoV-2

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z 23 krajów, kierowanych przez profesorów Iod Stephen i Presmiszva Zbrovsky. Ponad 5000 przedsiębiorców odpowiedziało na pytania dotyczące wpływu epidemii i kryzysu na ich życie i karierę. W badaniu wzięli udział również polscy przedsiębiorcy, co wypadło bardzo pozytywnie na tle przedstawicieli innych krajów.

Od kwietnia do sierpnia 2020 r. Zespół badaczy z King’s College London i 22 uczelni przeprowadził międzynarodowe badanie przedsiębiorców prowadzone przez profesorów Yud Stephen i Presmis Zprovsky z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zespół ponad 5000 uczestników z 23 krajów musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu zakażenia SARS-CoV-2 i kryzysu na ich życie i biznes. Respondentami są polscy przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnione.

Na tle innych krajów, jak zaznaczyła prof. Presmisva Zbrovsky z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, polska nauka wypadła bardzo dobrze.

– „Można powiedzieć, że są to wyniki oczekiwane i zgodne z danymi makroekonomicznymi” – zaznaczył profesor. Presmisoa Zbrovsky z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Z danych zawartych w badaniu wynika, że ​​44 proc. Polscy przedsiębiorcy obawiają się dalszego istnienia swojej firmy. W tym przypadku wynik to 17 procent. Mniej niż 61% średniej z 23 krajów. Zdecydowana większość (64%) polskich respondentów stwierdziła, że ​​doświadczyła spadku dochodów. Wynik jest podobny, ale wciąż poniżej średniej w 23 krajach, która wynosiła 75%. Poza tym tylko 18 proc. Polscy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw zostali zmuszeni do pożegnania się ze swoimi spółkami zależnymi, podczas gdy na świecie wskaźnik ten wyniósł 28%.

Badania pokazują, że 87 proc. Polscy przedsiębiorcy byli entuzjastycznie nastawieni do pomocy finansowej przygotowanej przez rząd RP, podczas gdy na świecie było to 62 proc.

Profesor Bresmis Zbrovsky zauważył, że pomimo wspomnianych wyżej wzmianek, dwaj Polacy nie stracili zaufania. Zdaniem eksperta przedsiębiorcy w kraju są odważniejsi i mają pobudki twórcze, nie wywołują niepokoju, który warunkuje ich równowagę psychiczną. Podobnie jak w przypadku polskich wyników, wspomniane wartości uniwersalne dla profesorów. Przemysław Zbierowski, nic dziwnego. Obejmuje to fakt, że zadowolenie z życia na świecie spadło o 12 proc. W porównaniu z Polską.

READ  Obróbka skrawaniem i emancypacja ekonomiczna: nieopowiedziana historia - 2

Badacze byli zaskoczeni różnymi zachowaniami przedsiębiorców zmagających się z infekcją SARS-CoV-2. Na przykład niektórzy przedsiębiorcy dostosowali swoje biznesplany do obecnej sytuacji.

Niektórzy pracodawcy i osoby samozatrudnione uważają wdrożenie narzędzi komunikacji internetowej za dobrą okazję do szybkiego rozwoju infekcji SARS-CoV-2. Inni zdecydowali się na cięcie łańcuchów dostaw na rzecz lokalnych wykonawców i klientów. Byli też przedsiębiorcy, dla których epidemie były dobrym momentem do myślenia o karierze i życiu.

„Rezultatem było często połączenie działalności gospodarczej, co daje im ogromną satysfakcję” – zaznaczył profesor. Presmisoa Zbrovsky z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Eksperci byli pod wrażeniem skutków trzech symptomów: upadku przedsiębiorców, ich zdolności adaptacji do nowej sytuacji oraz ich udziału w pomocy potrzebującym w obliczu epidemii. W przypadku pierwszych dwóch programów badania mówią o 68 procentach. Przedsiębiorcy zmienili swoje biznesplany, natomiast 39 proc. Respondenci wskazywali, że sytuacja epidemiologiczna stwarza możliwości zatrudnienia. Infekcja koronawirusem nie ratuje 70 procent przedsiębiorców SARS-CoV-2. Zapowiedział wzrost liczby miejsc pracy pod koniec epidemii.

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw przekazują swoje produkty, produkty lub usługi potrzebującym, a 51 procent wyników badań dotyczy pomocy potrzebującym w czasie pandemii. 43 proc. Ankietowanych osobiście pomagało potrzebującym.

W badaniu wzięło udział 5206 przedsiębiorców, z których 3796 było właścicielami lub kierownikami małych i średnich przedsiębiorstw, a 1410 prowadziło działalność na własny rachunek. Wśród respondentów znalazła się Australia, Ludowa Republika Bangladeszu, Bośnia i Hercegowina, Federalna Republika Brazylii, Republika Kanady, Republika Chile, Chińska Republika Ludowa, Republika Kolumbii, Królestwo Danii, Francuzi. Republika, Niemcy, Republika Indii, Republika Włoch, Japonia, Nowa Zelandia, Królestwo Norwegii, Islamska Republika Pakistanu, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, i Stany Zjednoczone.

Według raportu wybrane kraje odpowiadają za globalny PKB i reprezentują ponad połowę światowej populacji.

Rekrutacja uczestników odbywała się w oparciu o bazy danych dotyczące przedsiębiorczości, media społecznościowe oraz współpracę z organizacjami przedsiębiorczymi. Badania przeprowadzono na dwa sposoby. Opiera się na ankiecie internetowej, którą muszą wypełnić wszyscy uczestnicy. Przeszukuj czasopisma w takich krajach jak Rzeczpospolita Polska, Królestwo Hiszpanii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Królestwo Szwecji, Republika Brazylii, Australia i Nowa Zelandia. Ankieterzy są zobowiązani do codziennych rozmów telefonicznych z przedsiębiorcami w ciągu dwóch tygodni. Badania przeprowadzono w Polsce przed i po zakażeniu SARS-CoV-2 w dwóch turach. Uczestniczyło w nim 120, a następnie 88 przedsiębiorców.

READ  Szybko rozwijająca się gospodarka Europy Środkowej przyciąga globalnych inwestorów: Apres

Powyższe badania przeprowadził prof. Przemysław Zbierowski jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jude Stephen z Kings College London to przedłużenie wieloletnich badań nad dobrostanem przedsiębiorców i ich rodzin podczas epidemii SARS.

profesor. Przemislav Zbirovsky – biznesmen, Dr. do. Ekonomia, Adiunkt.

Kierownik Wydziału Zarządzania w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor ponad 150 prac naukowych. Kierował kilkoma projektami badawczymi oraz Narodowym Centrum Nauki Przedsiębiorczości dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Laureat Stypendium Komisji Europejskiej im. Marii Curry-Skdowskiej 2018.

Agencja Informacyjna, Ekonomia / WAC / 28 kwietnia 2021