Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski po raz pierwszy od dwóch lat | Pstryknąć

Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniósł w listopadzie 1,1 mld € – o 0,3 mld € wyższy od oczekiwań konsensusu i naszej prognozy (1,4 mld €). Jest to wynik deficytu handlowego w wysokości 0,6 mld euro i tradycyjnie: znaczna nadwyżka w usługach (około 2,0 mld euro) i wysoki ekwiwalent deficytu dochodów pierwotnych (2,1 mld euro) oraz deficyt dochodów wtórnych (transakcje) வளர்ச்சி 0,3 mld Dynamika importu (rocznie) Różnica między 29%) a eksportem (14% rocznie) wzrosła z 11,2 pkt proc. w październiku 2021 r. do 14,8 pkt proc.

Wzrost zysków w listopadzie zbiegł się z ostatnimi danymi o produkcji przemysłowej w polskich branżach proeksportowych oraz produkcji przemysłowej w Niemczech. Taryfy importowe wynikały z ożywienia popytu krajowego (stąd rosnący import samochodów osobowych) oraz rosnących cen produktów energetycznych w Europie, zwłaszcza gazu ziemnego. Możliwości eksportowe są ograniczone dostępnością chipów elektronicznych i innych komponentów na rynkach światowych, co prowadzi na przykład do niższej sprzedaży samochodów osobowych i części samochodowych. Gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego w Europie Zachodniej tymczasowo spowodował wzrost eksportu energii elektrycznej opartej na węglu. Według NBP silne wzrosty odnotowano w eksporcie: koksu, miedzi rafinowanej, komputerów i akumulatorów samochodowych.

Po zrewidowaniu kwartalnych danych o saldach wypłat, saldo obrotów bieżących na rachunkach ogółem za 12 miesięcy stało się w listopadzie deficytowe (-0,2% PKB). Wstępne informacje, które wydarzyły się miesiąc temu, są pierwszymi od dwóch lat. Mimo to w ciągu roku saldo na rachunku obrotów bieżących pogorszyło się do ponad 3% PKB. W grudniu 2020 r. osiągnął nadwyżkę 2,9% PKB. Czwarty kwartał 2021 roku powinien przynieść kolejny ujemny wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego Polski.

Dzisiejsze dane złotego są neutralne, ponieważ jego kurs w ostatnich tygodniach był napędzany oczekiwaniami na decyzje w polityce pieniężnej i dalsze podwyżki stóp procentowych. Jednak w trudnym otoczeniu zewnętrznym posiadanie salda obrotów bieżących (deficyt 0) można uznać za dobry wynik, którego dalszy stopniowy spadek oczekiwany jest w 2022 roku.

READ  Wiadomości na żywo o wirusie koronowym: liczba zgonów w Indiach przekracza 200 000; Polska ogłasza plan zniesienia śluzy | Wiadomości ze świata