Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Czy ratingi ESG dotarły na polski rynek?

Czy ratingi ESG dotarły na polski rynek?

Ratingi środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) cieszą się obecnie coraz większą popularnością, zwłaszcza w polskim sektorze bankowym. Nadal jednak nie ma uniwersalnej metodologii nadzorowanej na przykład przez Europejskie Stowarzyszenie Banków. Zamiast tego wiele organizacji ratingowych, takich jak MSCI, Morningstar Sustainalytics, S&P Global i Sustainable Fitch, ocenia spółki pod kątem ich cech środowiskowych, ładu korporacyjnego i społecznych.

Giełdy na całym świecie są mocno zaangażowane w promowanie zrównoważonego rozwoju, dlatego też coraz powszechniejsze staje się publikowanie w swoich codziennych operacjach indeksów korporacyjnych istotnych z punktu widzenia ESG. W Polsce od 3 września 2019 roku funkcjonuje indeks WIG-ESG (zastępujący indeks RESPECT), zrzeszający spółki wchodzące w skład indeksów WIG20 i WIG40, realizujące działania z zakresu ładu korporacyjnego oraz zasad środowiskowych i społecznych. Indeks opiera się w dużej mierze na ratingach ESG.

Agencje ratingowe

Żadna agencja nie ma uniwersalnych metod badawczych, a rynek takich agencji nie jest regulowany. Brak odgórnych regulacji oznacza, że ​​istnieje wiele agencji zajmujących się badaniami rynku (ponad 600) zajmujących się oceną ładu korporacyjnego, zarządzania produktami, zarządzania kapitałem ludzkim, prywatności, bezpieczeństwa danych, etyki biznesowej oraz integracji aspektów finansowych i ESG. Różne agencje mogą dojść do radykalnie różnych ocen.

13 czerwca 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przejrzystości i rzetelności w działalności ratingowej ESG, w ramach uruchomionej w 2021 r. Strategii na rzecz zrównoważonego finansowania odnawialnego. Latem 2023 r. Loan Market Association opublikowało konsultacje w sprawie dobrowolnego kodeks postępowania dla ratingów i dostawców ESG Produkty danych.

Banki i ratingi

Banki uczestniczą także w ocenach w celu uzyskania ratingów ESG. W badaniu przeprowadzonym przez Morningstar Sustainalytics wzięło udział kilka polskich banków (im niższy rating, tym lepsze działania firmy w zakresie ESG), w tym mBank SA z oceną 14,8/100 w 2022 roku oraz Bank Ochrony Środowiska SA z oceną 14,2 /100 w 2022 r., PKO Bank Polski SA z oceną 23,5/100 w 2023 r. oraz BNP Paribas Bank Polska SA z oceną 10,9/100 w 2022 r.

READ  Shell wznawia sprzedaż niemieckiej rafinerii po oczyszczeniu rosyjskiej własności

Sustainable Fitch to kolejna agencja aktywnie zajmująca się oceną ryzyk środowiskowych, społecznych i zarządczych w polskim sektorze bankowym. Agencja oceniła m.in. ING Bank Śląski SA i Bank Gospodarstwa Krajowego, które otrzymały ocenę 2/5 (znowu im niższa ocena, tym lepsza aktywność ESG).

Wnioski

Zrównoważony rozwój i wsparcie klimatyczne to jedne z priorytetów, jakie sobie wyznaczyły banki. Oprócz oferowania produktów mających na celu wspieranie odpowiedzialności społecznej, takich jak zielone kredyty hipoteczne i neutralność klimatyczna, sektor bankowy stawia na wykazanie swoich działań środowiskowych, społecznych i zarządczych poprzez ratingi ESG. Na podstawie tych kilku przykładów można śmiało stwierdzić, że polski sektor bankowy coraz chętniej sięga po rozwiązania proekologiczne i odpowiedzialne. To powinna być dobra wiadomość dla wszystkich.