Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Czy Narodowy Bank Polski zakończył cykl łagodzenia polityki pieniężnej?  |  Stabilizuje

Czy Narodowy Bank Polski zakończył cykl łagodzenia polityki pieniężnej? | Stabilizuje

Czekamy na jutrzejszą konferencję prasową z prezesem Narodowego Banku Centralnego Głabińskim, jednak dzisiejszy komunikat pokazuje mniejszą pewność co do spowolnienia inflacji, co może sugerować, że zbliżamy się do końca cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Naszym zdaniem RPP powinna także pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie w grudniu, a przerwa w ich dostosowywaniu może przedłużyć się do marcowej prognozy banku centralnego. Zostanie to zweryfikowane jutro, ale wydaje się, że Rada zakończyła dzisiaj krótką i dynamiczną sesję łagodzenia polityki pieniężnej.

Biorąc pod uwagę niepewność związaną z regulowanymi cenami energii, zakresem działań protekcjonistycznych w tym obszarze oraz przyszłością zerowej stawki VAT na żywność, Rada prawdopodobnie będzie chciała na początku roku uzyskać wgląd w wpływ powyższych czynników. I późniejsza ścieżka inflacji. Nie wykluczamy, że w marcu może dojść do kolejnej obniżki stóp procentowych, ale ogólnie oceniamy, że pole do dalszych obniżek jest bardzo ograniczone.

Oczekujemy, że w I połowie 2024 r. inflacja przejściowo spadnie poniżej 5%, a następnie wzrośnie powyżej tego poziomu. Powinno temu towarzyszyć ożywienie gospodarcze (wzrost PKB o 2,5% lub więcej w 2024 r.), napędzane większą konsumpcją. Stanie się to w środowisku charakteryzującym się ekspansją fiskalną, gdyż Polska utrzymuje deficyt sektora finansów publicznych na poziomie około 6% PKB, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. Więcej światła powinna rzucić jutrzejsza Konferencja Prezesów Narodowego Banku Japonii, jednak naszym zdaniem cykl łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce dobiega końca.

READ  Czy globalne porozumienie w sprawie podatków od przedsiębiorstw ma kłopoty?