Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Część morskiej farmy wiatrowej Baltic II, Polska

Część morskiej farmy wiatrowej Baltic II, Polska

Na polskim Bałtyku powstaje morska farma wiatrowa Baltic II o mocy 350 MW. Źródło: RWE.

Projekt morskiej energetyki wiatrowej obejmuje również budowę morskiej podstacji. Źródło: Chantiers de l’Atlantique/RWE.

Firma Siemens Gamesa została wybrana na dostawcę 25 turbin wiatrowych do projektu. Źródło: RWE.

Część morskich farm wiatrowych Baltic II jest budowana na polskim Bałtyku przez RWE Renewables, spółkę zależną niemieckiego przedsiębiorstwa energetycznego RWE Renewables. RWE.

Bezpłatny przewodnik kupującego

obrazek

Kompletny przewodnik po komponentach turbin i systemach chłodzenia

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o producentach i dostawcach oraz ich produktach, wraz z danymi kontaktowymi, które pomogą w podjęciu decyzji o zakupie.

Przewodnik dla kupujących technologię zasilania

Wprowadź tutaj swoje dane, aby otrzymać bezpłatny przewodnik dla kupujących.

Dziękuję.Sprawdź pocztę e-mail, aby pobrać przewodnik dla kupujących.


Projekt został pierwotnie opracowany przez Baltic Trade & Invest (BTI), który został przejęty przez RWE Renewables w 2018 roku. Jest to element postępującej ekspansji portfela energii odnawialnej RWE w Polsce.

Urząd Regulacji Energetyki przyznał kontrakt na różnicę (KTR) dla projektu w kwietniu 2021 roku. Podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, która ma nastąpić w 2022 roku.

Zezwolenie środowiskowe dla projektu wydano w grudniu 2021 r. Budowa ma się rozpocząć w 2024 roku, pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Przewidywany termin oddania do użytku w 2026 roku.

Farma wiatrowa zapewni zieloną energię elektryczną do 350 tys. domów w Polsce.

Miejsce

Projekt farmy wiatrowej obejmie powierzchnię 41 km² na głębokości wody od 30 m do 50 m. Znajduje się 55 km od brzegu na polskich wodach Bałtyku.

Niektóre szczegóły morskiej farmy wiatrowej Baltic II

Farma wiatrowa składa się z 25 turbin wiatrowych Siemens SG 14-236 DD zainstalowanych na fundamentach jednopalowych.

Obejmie on podstację na morzu, która będzie gromadzić i przesyłać energię wytwarzaną przez turbiny wiatrowe za pośrednictwem wysokonapięciowego układu okrętów podwodnych i kabli eksportowych. Podstacja będzie wykorzystywana do zdalnego sterowania i obsługi turbiny wiatrowej. Oczekuje się, że zostanie zainstalowany w 2025 roku.

READ  Eles otworzy sklep w Polsce - reNews

W porcie Ustka powstanie stacja serwisowa do obsługi i konserwacji farmy wiatrowej. Przedwstępna umowa dzierżawy działki na użytkowanie portu w Ustce na 25 lat została podpisana w 2021 roku. Stacja paliw ma zostać ukończona do 2025 roku.

Zakończono badania terenowe, geofizyczne i geotechniczne. Opracowanie badań gruntowych i pierwsze projekty koncepcyjne zostaną wykonane w 2023 r. w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Szczegóły turbiny

Każda z turbin wiatrowych SG 14-236 DD może wyprodukować 14 MW energii elektrycznej. Mają średnicę wirnika 236 m, długość łopaty 43 500 m² (468 230 stóp²) i długość łopaty 115 m.

Turbiny są zintegrowane z IntegralBlade® technologii, która pozwala na generowanie 30% więcej rocznej mocy w porównaniu z turbiną SG 11.0-200 DD.

połączenie fazowe

Wyprodukowana przez farmę energia elektryczna będzie transportowana z podstacji morskiej na lądowisko oraz do podstacji lądowej w Ustce, która następnie zostanie przekazana do punktu przyłączenia do sieci w Słupsku.

Podstacja będzie wyposażona w przekładniki 220kV i 400kV, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz systemy zabezpieczeń technicznych.

Umowa o przyłączenie fazowe dla projektu została podpisana w grudniu 2020 roku.

Zaangażowani są wykonawcy

Firma UL Solutions została wybrana do certyfikacji podstaw projektowania projektu w sierpniu 2022 roku. Wyda certyfikat w porozumieniu z Polskim Rejestrem Statków.

Siemens Gamesa Energia odnawialnaSpółka zależna Siemens Energy została wybrana jako preferowany dostawca 25 turbin wiatrowych SG 14-236 DD do projektu w czerwcu 2022 roku. Umowa obejmuje również umowę serwisową.

W zakresie warunków dostawy sprzętu do projektu Siemens Gamesa doradzała polska kancelaria DZP Domański Zachrzewski Palinga.

Atlantic Offshore Energy, dział energii morskiej stoczni Chantiers de l’Atlantique, został wybrany do świadczenia usług projektowych, budowlanych i instalacyjnych dla morskiej podstacji energetycznej projektu w lutym 2022 roku.

Spółka energetyczna i konsorcjum spółki zależnej GE Power Ogólne elektrycznea PILE Elbud, firma zajmująca się projektowaniem i budową linii i podstacji elektroenergetycznych w Polsce, została generalnym wykonawcą podstacji morskiej.

READ  Zapowiedź polskiego banku centralnego: zbliża się grudniowa podwyżka | Artykuł

Lotos Petrobaltic, a Krupa Lotos Spółka, zajmująca się świadczeniem usług w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz poszukiwań na morzu, zajmuje się prowadzeniem prac wiertniczych w celu badań geotechnicznych na terenie projektu w 2020 roku.

Ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektu przeprowadziły wspólnie Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Morski PAN. Usługi badawcze na potrzeby OOŚ były świadczone przez firmę 3Bird, dostawcę usług badań ornitologicznych i fizjologicznych, oraz firmę Tringa.

Tematy poruszane w tym artykule: