Lew Tołstoj – urodzony w Rosji powieściopisarz, krytyk literacki. Uważany na przełomie XIX-XX wieku za autorytet moralny w Rosji.

Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy.

Lew Tołstoj

Gdyby nie było przemocy państwa zapanowałaby miłość.

Lew Tołstoj

Jeżeli tylko uwolni się ludzi od przesądu, że jedni mogą organizować życie innych, państwo stanie się niemożliwością.

Lew Tołstoj

Rządy i klasy posiadające opierają się nie na prawie, ani na czemkolwiek, coby przypominało sprawiedliwość, lecz na złożonej, sztucznej, przy pomocy nauki wytworzonej organizacyi społecznej, w której wszyscy ludzie pochwyceni są w koło gwałtów, bez możności wyrwania się z niego.

Lew Tołstoj

Zgoda na zabijanie jest nieuniknioną koniecznością w każdym ustroju państwowym.

Lew Tołstoj

Zdaje się być oczywistym, że patriotyzm, jako uczucie, jest zły i szkodliwy; jako doktryna, jest bezsensowny.

Lew Tołstoj

Bogaci filantropi nie widzą że to, czym rzekomo uszczęśliwiają biednego, wydarli z rąk jeszcze biedniejszego.

Lew Tołstoj

Każdy powinien pracować sam dla siebie, nie wymagając pracy innych i z rezultatów swej pracy przyswajać sobie tyle, ile mu potrzeba do spożycia, resztę rozdawać potrzebującym.

Lew Tołstoj

Nie ma bardziej nieużytecznego zajęcia nad gromadzenie, utrzymywanie i powiększanie bogactw.

Lew Tołstoj

Gdyby nawet okoliczności zewnętrzne pomogły rewolucjonistom zwyciężyć, to nie ma żadnych danych na to, że nowo powstałe władze rządowe nie będą jeszcze bardziej despotyczne od starych, chcąc utrzymać nowy porządek społeczno–polityczny.

Lew Tołstoj

Posługiwanie się gwałtami przeciwko gwałtom jest tem samym, co gaszenie ognia ogniem.

Lew Tołstoj

Trudniej zwalczać ludzi, którzy nie propagują żadnej rewolucyi, ale tylko nie chcą nikomu robić nic złego, uchylają się od płacenia podatków, służby wojskowej itp.

Lew Tołstoj

Bezpieczeństwo i dobro zapewnia społeczeństwu tylko moralność jego członków; podstawą zaś jej jest miłość wykluczająca przemoc.

Lew Tołstoj