Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Celem Polski jest przezwyciężenie spuścizny gospodarczej II wojny światowej

(MENAFN-Gulf Times) Polska jest jednym z tych krajów, które poniosły największe straty w XX wieku. Podczas II wojny światowej zginęło sześć milionów Polaków. W ramach rekompensaty za wschodnie granice Polska otrzymała zdewastowane tereny Śląska i Pomorza.
W świadomości opinii publicznej tragedia II wojny światowej przyćmiewa fakt, że to I wojna światowa faktycznie pozostawiła Polskę jako jeden z najbardziej zdewastowanych krajów na świecie, z przemysłem w strzępach. Po II konflikcie światowym Polskę odizolowała żelazna kurtyna. Narzucenie komunizmu przez Związek Radziecki uniemożliwiło mu udział w wielkim boomie gospodarczym, który przetoczył się przez Zachód aż do lat 70. XX wieku. Ponieważ realia powojenne w Polsce uniemożliwiały kontynuację spuścizny jej państwa podziemnego, brakowało kraju spróbowania własnej wersji les trentes glorieuses we Francji czy włoskiego Dolce vita.
Koszt ludzki i ekonomiczny polskich eksperymentów z dwoma totalitaryzmami jest nieodwracalny. Dlatego w zbliżającą się rocznicę wybuchu II wojny światowej nie powinniśmy skupiać się tak bardzo na rozliczaniu przeszłych rachunków, jak na przyszłości naszego kraju. Przed Polską stoi wielkie zadanie uwolnienia pełnego potencjału wzrostu. Wymaga to nowego podejścia do rozwoju wszystkich jego obszarów. Takie rewolucyjne myślenie o wykorzystaniu potencjału regionalnego Polski zawiera się w Strategicznym Programie Inwestycyjnym, który Gospodarstwa Krajowego Bank realizuje we współpracy z rządem. W ramach programu samorządy mogą uzyskać wsparcie inwestycyjne od państwa na niespotykaną dotąd skalę.
Upadek Polski pod koniec XVIII wieku sprawił, że nie mogła sformułować strategicznego planu rozwoju swoich prowincjonalnych regionów w następnym stuleciu. Do powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 30. XX wieku nie nastąpiła w tym zakresie zmiana jakościowa. Jednak wszystkie te wysiłki zniweczył wybuch wojny 1 września 1939 r., a później powojenny rząd komunistyczny, który ukarał te tereny, na których działali antykomunistyczni partyzanci długo po zakończeniu wojny. Tak było w przypadku Budlasi.
Dziś, dzięki ambitnej polityce inwestycyjnej skierowanej na drogi, koleje i lotnictwo, polskie regiony są coraz bardziej połączone i mogą się równomiernie rozwijać.
Według danych sprzed Covid-19 co roku Polskę odwiedza około 20 milionów turystów, ale jej łączna roczna przepustowość jest tak duża, jak w Kalifornii. 100 milionów. W ten sposób turystyka oferuje naszej gospodarce główną drogę wzrostu, choć nadal nie jest w pełni wykorzystana.
Nawet w Polsce mało kto wie, że Zamek Ogrodzieniec, który należał do kupieckiej i bankierskiej rodziny Bonerów, miał ambicję konkurowania z Wawelem. Czy ma służyć zrekonstruowanym zamkom Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, dorównującej Zamkowi Krzy? topor, rozpoznawalny na całym świecie symbol Polski, dumny ze swojej historii i dziedzictwa. Renowacja zabytkowych budynków to doskonały sposób na tchnięcie nowego życia w lokalne społeczności, które czują się dumne ze swoich korzeni oraz na zdobycie nowego źródła dochodu poprzez rozwój turystyki.
Oprócz bogatej i ciekawej historii, Polska może pochwalić się wspaniałymi i niesamowitymi miejscami przyrodniczymi. To ogromna szansa dla regionów, takich jak Podlasie, które w czasach komunizmu nie zainwestowały zbyt wiele. Dzięki ambitnej polityce inwestycyjnej Podlasie może stać się nowo odkrytą perełką turystyczną w Polsce i dzisiejszej Europie pragnącej zbliżyć się do natury. Każdy region Polski ma ten wyjątkowy potencjał, który czeka na wykorzystanie i zaprezentowanie reszcie świata. Aby to osiągnąć, musimy działać i podejmować mądre decyzje dotyczące inwestowania w rozwój infrastruktury, kultury i społeczności lokalnych. Myślę, że to wszystko jest przed nami.

READ  Wzrost płac realnych w Polsce jest najszybszy od 16 lat
[Text published in the monthly Wszystko Co Najwaniejsze (Poland) as part of a historical education project of the Institute of National Remembrance.]

MENAFN25092021000067011011ID1102864047

Zastrzeżenia prawne: MENAFN dostarcza informacje „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w tym artykule, treści, obrazów, filmów, licencji ani za kompletność, legalność lub wiarygodność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub problemy z prawami autorskimi związane z tym artykułem, skontaktuj się z powyższym dostawcą.