Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

bne IntelliNews – Wzrost PKB w Polsce lepszy od konsensusu, wzrost o 5,3% r/r w III kwartale

W trzecim kwartale polski PKB wzrósł o 5,3% r/r wyrównany sezonowo, spadając do 10,9% r/rw poprzednich trzech miesiącach, podał we wstępnej ocenie Federalny Urząd Statystyczny (GUS) 12 listopada.

Szybki odczyt powyżej konsensusu linii 4,8% r/r ma zapewnić, że polska gospodarka jest na ścieżce trwałego ożywienia po 12-miesięcznym Covit-19 (koronawirusie), który wywołał recesję od II kw. 2020 do I kw. 2021 .

Wydaje się, że wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa ma mniejszy wpływ na wzrost ze względu na kombinację powolnej reakcji rządu na epidemię nawrotu – która wykluczyła jakiekolwiek środki blokujące – i 52% zaszczepionej populacji, co jest niskim wynikiem. . .

Analitycy przypisują ożywienie polskim wydatkom konsumenckim, w szczególności usługom, oraz dobrym wynikom sektora przemysłowego. Czynniki wzrostu zostaną wymienione w drugim szacunku PKB pod koniec miesiąca.

„Na podstawie rzeczywistych danych ekonomicznych dostępnych w trzecim kwartale uważamy, że wzrost jest wspierany przez silne koszty przemysłowe i solidne koszty mieszkaniowe, które koncentrują się na sektorze usług.

Wzrost w trzecim kwartale oznacza, że ​​gospodarka jako całość rozszerzyła się o ponad 5% w 2021 roku – co będzie jednocześnie szczytem obecnego cyklu.

Gospodarka kapitałowa powiedziała: „Potrzebne będzie gwałtowne spowolnienie wzrostu w czwartym kwartale, aby zapobiec wzrostowi PKB o 5% -5,3% do 2021 r.”.

Jednak w przyszłym roku gospodarka będzie borykać się z ograniczeniami mocy produkcyjnych i spowolnić wzrost poniżej 5% w kontekście wysokiej inflacji.

Czynniki zewnętrzne mogą również spowolnić wzrost w 2022 r., zauważa Erstay. “Dalsze opóźnienia w wypłacie środków z unijnego planu naprawczego z powodu kontrowersji wokół praworządności i reformy sądownictwa mogą wpłynąć na działalność inwestycyjną” – dodał austriacki bank.

Niezrażony PKB Polski wzrósł o 5,1% r/rw III kwartale i 11,2% r/rw okresie kwiecień-czerwiec, wynika z danych GUS.

W ujęciu kwartalnym wzrost gospodarczy spowolnił do 2,1% w okresie lipiec-wrzesień, po dodaniu 1,9% kw/kw w drugim kwartale.

READ  Siatkówka-Japonia wygrywa pierwsze od 29 lat, Iran pokonuje Polskę w epickim starciu

Do 2020 r. PKB Polski spadnie o 2,7% podczas umiarkowanej w Europie recesji wywołanej koronawirusem.