Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

bne IntelliNews – Polska produkcja przemysłowa obniżyła tempo spadku do 1,4% r/rw czerwcu

bne IntelliNews – Polska produkcja przemysłowa obniżyła tempo spadku do 1,4% r/rw czerwcu

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w czerwcu o 1,4% rok do roku w cenach stałych (Harmonogram), po spadku stopy o 2,8% r/r w poprzednim miesiącu, pokazały nieskorygowane dane GUS z 20 lipca.

Pomimo spadku w czerwcu, produkcja przemysłowa utrzymała się na poziomie 0,2 punktu procentowego powyżej konsensusu, co wskazuje na potencjalny punkt zwrotny w wynikach sektora przemysłowego, twierdzą analitycy.

„Dzisiejsze dane mogą wskazywać na pewne ożywienie w branży, ale na potwierdzenie tego będziemy musieli poczekać kolejne miesiące” – poinformował Bank Santander Polska.

Dane o produkcji przemysłowej wspierają też scenariusz „miękkiego lądowania” dla polskiej gospodarki, w którym „wzrost PKB w Polsce w 2023 r. pozostanie dodatni pomimo spowolnienia. [and] „Nie będzie temu towarzyszył znaczący wzrost bezrobocia” – poinformował Credit Agricole Polska.

Wzrost PKB w Polsce spadnie do około 1% w 2023 r., choć ryzyko dla tej perspektywy przechyliło się w górę.

Wyrównane sezonowo dane GUS pokazały spadek dynamiki produkcji o 0,8% r/rw czerwcu, po spadku o 2,4% r/rw poprzednim miesiącu.

W ujęciu nieskorygowanym miesięcznym produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 1,2%, po zrewidowanym wzroście o 4,8% miesiąc do miesiąca w maju, podał GUS. Zrewidowany odczyt w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,4%, co oznacza zmianę w stosunku do 1% spadku w ujęciu miesięcznym w maju.

Napędzana przez główne i nieskorygowane sektory, produkcja spadła w czerwcu o 0,7% r/r w przetwórstwie przemysłowym, po spadku o 2,3% r/r w maju.

Produkcja w sektorze użyteczności publicznej spadła w czerwcu o 6,6% r/r po spadku o 7,4% r/r w poprzednim miesiącu.

W sektorze zaopatrzenia w wodę i gospodarowania odpadami produkcja spadła w czerwcu o 1% r/r, po skorygowanym spadku o 2,2% r/r w maju.

Dane GUS pokazały również, że produkcja spadła w czerwcu o 13,1% r/r także w górnictwie i wydobywaniu, po spadku o 11,3% r/rw piątym miesiącu.

Ogólnie produkcja spadła w 22 z 34 sektorów przemysłu w czerwcu rok do roku, w porównaniu z 21 w maju.

READ  Czy Polska naruszyła unijne zasady pomocy państwa, pomagając najemcom detalicznym?

Produkcja przemysłowa i inne opublikowane w tym tygodniu dane wzmacniają oczekiwania na obniżkę stóp przez Narodowy Bank Polski, być może już we wrześniu.