Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Bilans handlowy Polski po sierpniu 2021 r. Dane się pogarszają

Nawet po sierpniu Polska odnotowuje nadwyżki w handlu zagranicznym, ale według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (GUS) w ostatnich miesiącach pomiary te uległy znacznemu pogorszeniu.

Nadmierny handel towarami Handel zagraniczny Po sierpniu 2021 r. osiągnął 1,8 mld euro – poinformował w piątek GUS. Jednak, jak podkreślają ekonomiści Bekaw Banku, Od maja import rośnie znacznie szybciej niż eksport. Z opublikowanych wcześniej danych wynika, że ​​Polska miała w sierpniu deficyt 1,7 mld euro z powodu deficytu na rachunku obrotów bieżących z zagranicą.

Według GUS: Wzrósł udział Niemiec, Włoch, Francji i Hiszpanii – największych krajów strefy euro w polskim eksporcie, spadł natomiast udział gospodarek spoza UE – Stanów Zjednoczonych, Rosji i Wielkiej BrytaniiZdecydowanie opuścił UE 31 stycznia 2020 r. Po sierpniu 2021 r. udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł do 28,8%, Francji do 5,8%, a Włoch do 4,7%. Tymczasem Niemcy i Chiny mają największy udział w imporcie, a Rosja zajmuje trzecie miejsce, ponieważ importujemy droższe surowce energetyczne.

READ  Polska ujawni płytę Eurowizji 2021 w porannym programie telewizyjnym „Pitani na Snitani” 12 marca