Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Asseco Poland SA : Partnerzy z PSE przy przekazywaniu danych do CSIRE

Asseco podpisało umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na migrację danych do Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Celem współpracy jest przygotowanie danych potrzebnych do uruchomienia CSIRE. W ramach projektu Asseco opracuje specjalistyczne oprogramowanie z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych. Pozwoli to na lepszą skalowalność przetwarzania danych, co jest kluczowe przy tak dużym projekcie.

Rozwój systemu CSIRE wymagał migracji danych od około 300 uczestników rynku energii. To wydarzenie bez precedensu w polskiej energetyce. Wyzwaniem będzie zarówno ilość danych przekazywanych do systemu, jak i konieczność ujednolicenia sposobu ich gromadzenia i przetwarzania przez wiele firm działających na polskim rynku.

Sektor energetyczny to jeden z podstawowych sektorów Aceco, w którym od lat skutecznie działamy. Nasze rozwiązania informatyczne obsługują płatności 60 proc. odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Nasza współpraca z PSE i realizacja projektu migracji danych to dla nas doskonała okazja do uczestniczenia w najważniejszej fazie transformacji polskiego rynku energii, której jednym z kamieni milowych jest rozwój CSIRE.,mówi Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energii i Gazu Asseco Poland.

CSIRE ma zacząć działać w lipcu 2024 r. Zgodnie z umową pomiędzy PSE a Asseco jednym z zadań jest uporządkowanie danych w jednolitym formacie, który zapewni standaryzację i pełną automatyzację procesów na detalicznym rynku energii elektrycznej. Między innymi zmiana dostawców. Zakres umowy obejmuje przygotowanie narzędzia do migracji danych oraz jego późniejszą migrację w celu przygotowania wstępnego zbioru danych do uruchomienia CSIRE. Proces ten przygotuje surowe dane, zidentyfikuje luki i nieprawidłowości, uzupełni je lub poprawi, a także wykryje ewentualne niespójności w danych od sprzedawców energii i operatorów systemów elektroenergetycznych.

Centralny System Informacji o Rynku Energii (CSIRE) będzie gromadził i przetwarzał informacje o rynku energii niezbędne do realizacji określonych w ustawie procesów rynku energii – w tym procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz rozwiązań w zakresie dostarczania i sprzedaży energii elektrycznej. Jednym z najważniejszych zadań CSIRE jest zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej, co pozwoli uczestnikom na realizację ich praw i obowiązków prawnych. CSIRE będzie koordynować i usprawniać procesy rynkowe oraz przepływ informacji pomiędzy uczestnikami rynku. Umożliwi to odbiorcom końcowym swobodny dostęp do własnych informacji o rynku energii (w tym danych pomiarowych), a także poprawi konkurencyjność sektora. Zapewni swobodny dostęp do wybranych danych statystycznych wynikających z procesów na rynku energii, a także pomoże uczestnikom rynku oferować nowe produkty i usługi. Za wdrożenie CSIRE odpowiedzialne są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczone w ustawie Prawo energetyczne jako Operator Informacji o Rynku Energii (OIRE). Możesz dowiedzieć się więcej o OIRE i CSIRE www.pse.pl/oire.

READ  Polska nadal łagodzi ograniczenia rządowe - First News

Odmowa

Aceco Polska S.A Opublikowałem tę treść 05 lipca 2022 i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Dystrybuowane przez OgólnyNiepoprawione i niezmienione, włączone 06 Lip 2022 09:33:06 UTC.