Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ambasador Krzysztof Pozalski towarzyszył misji GreenEvo oraz polskim firmom w Kigali – Polska w Tanzanii

Ambasador Krzysztof Pozalski towarzyszył misji GreenEvo oraz polskim firmom w Kigali – Polska w Tanzanii

W dniach 24-27 października 2023 r. Ambasador Krzysztof Pozalski odwiedził Kigali, aby towarzyszyć misji GreenEvo i zapewnić wsparcie szeregowi polskim firmom działającym lub poszukującym możliwości w Rwandzie.

Wizyta obejmowała wsparcie dla polskich firm: Ekoinwentyki, Ekotop, Power Cob oraz Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska podczas ich spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych, uczelni i firm prywatnych w Rwandzie. Wizyta zorganizowana przez Departament Współpracy Gospodarczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Ambasadą RP w Kigali i Ambasadą RP w Dar es Salaam obejmowała m.in.: spotkania z przedstawicielami od Agencji Zarządzania Środowiskiem Rwandy (REMA), Rwandyjskiej Korporacji Wodnej i Sanitarnej (WASAC), Uniwersytetu Rwandy, Uniwersytetu Lae Adventist w Kigali (UNILAC), Rwandyjskiego Funduszu Zielonego, Projektu Green City Kigali i szeregu instytucji rwandyjskich. Prywatne firmy z zakresu ochrony środowiska. Wizyta, której celem było omówienie możliwości transferu polskich zielonych technologii do Rwandy i realizacji wspólnych projektów pilotażowych w tym zakresie, obejmowała wizytę w dwóch oczyszczalniach ścieków oraz demonstrację działania składowiska miasta Kigali. Przedstawiciele polskich instytucji naukowo-badawczych i firm mogli zaprezentować swoje oferty technologiczne, zapoznać się z możliwościami współpracy akademickiej i inwestycyjnej z Rwandą oraz pozyskać niezbędne kontakty do jej prowadzenia. Wymiernym efektem wizyty będzie nawiązanie przez przedstawicieli poszczególnych polskich podmiotów, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bezpośredniej współpracy z obiecującymi partnerami po stronie rwandyjskiej.

Ponadto Ambasador Buzalski odbył spotkanie z Ministrem Finansów Rwandy Panem Uzielem Ndagijimaną, podczas którego omówiony został aktualny stan współpracy biznesowej oraz możliwości ewentualnego wsparcia ze strony rządów obu krajów.

Ambasador Krzysztof Pozalski wziął także udział w spotkaniu przedstawicieli Grupy Petrucha z nowym Ministrem Infrastruktury Rwandy dr Jimmym Gasorem oraz burmistrzem Kigali Budencem Rubingisą. Obydwa spotkania poświęcone były prezentacji technologii kontroli obiegu wody i zapobiegania powodziom dostarczonej przez polską spółkę oraz zaplanowanego na najbliższe miesiące pilotażowego projektu, jakim jest zabezpieczenie tamy na jednej z rzek przepływających przez stolicę Rwanda.

READ  Polska Federacja Przemysłu Kosmetycznego obchodzi 20-lecie istnienia

Ponadto Ambasador Pozalski wziął także udział w ceremonii podpisania umowy pomiędzy Narodowym Bankiem Rozwoju Polski a Ministerstwem Finansów Rwandy w sprawie kredytu kupieckiego na finansowanie państwa w wysokości 23 mln USD. Jego celem jest finansowanie kontraktu Faspol na dostawę technologii oraz montaż infrastruktury do przechowywania i przetwarzania mleka dla rwandyjskiego sektora mleczarskiego (partnerem polskiego producenta sprzętu i technologii jest Państwowa Fundacja Zarządu Rolnictwa Rwandy).

Ambasador Krzysztof Pozalski odbył także spotkania z przedstawicielami Loma Holding i Grupy Varada.