Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Akta prasowe Parlamentu Europejskiego na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 16 grudnia 2021 r. | generowanie

Dodatkowe informacje, w tym dane kontaktowe odpowiednich posłów, można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli będzie reprezentował Parlament Europejski na szczycie i:

Zwraca się do szefów państw lub rządów o godz. 10.00 w czwartek 16 grudnia

Konferencja prasowa odbyła się w czwartek 16 grudnia około godziny 10:30 w sali prasowej Rady Europejskiej.

16 grudnia przywódcy UE spotkają się, aby omówić rozwój pandemii COVID-19, gotowość i zdolność UE do reagowania na przyszłe kryzysy oraz jej odporność, wysokie ceny energii, zewnętrzne aspekty migracji, sytuację na Białorusi i Ukrainie jako szczyt UE-UA w dniach 17-18 lutego 2022 r.

COVID-19

30 listopada członkowie Parlamentu Europejskiego w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zapytali dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Leków (EMA), Emera Cooke, o obecną sytuację wokół szczepionek i leczenia COVID-19, a także jako przyszłą rolę agencji. Emer Cooke zapewnił posłów, że EMA jest gotowa stawić czoła obecnym wyzwaniom pandemii. Dodała, że ​​dotychczasowe szczepionki pozostają skuteczne, ponieważ badania wykazały, że dodatkowa dawka lub dawka przypominająca gwarantuje przedłużoną odporność.

Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie 29 listopada w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), którego celem jest pomoc Unii Europejskiej w lepszym przygotowaniu się i koordynowaniu jej odpowiedzi na wyzwania zdrowotne. Zbieranie i modelowanie danych będzie koordynowane, a organy UE oraz odpowiedniki krajowe i międzynarodowe będą ściślej ze sobą współpracować.

W raporcie przyjętym 24 listopada posłowie przedstawili propozycje, aby leki stały się bardziej dostępne i przystępne cenowo, aby ceny były bardziej przejrzyste i pobudziły powszechne zamówienia publiczne w UE. Kluczowe zalecenia obejmują zajęcie się podstawowymi przyczynami niedoboru leków, zapewnienie pacjentom dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków, zwiększenie przejrzystości cen i publicznego finansowania badań i rozwoju oraz zwiększenie elastyczności produkcji i dostaw w UE.

Posłowie do PE, z którymi należy się skontaktować:

Pascal Canvin (Renew, Francja), przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Dolors Montserrat (EPP, ES), decydent strategii farmaceutycznej dla Europy

Joanna Kupczyńska (ECR, PL), Sprawozdawca Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób

dogłębna lektura

Prezydent Unii Europejskiej powiedział, że Unia Europejska jest gotowa sprostać trwającym wyzwaniom epidemii

READ  Unia Europejska nałożyła dotychczas na Białoruś surowe sankcje

Unia Europejska wzmacnia swoją zdolność do zapobiegania chorobom i ich kontrolowania

Związek Zdrowia: Leki powinny być bardziej dostępne i przystępne cenowo

Białoruś

24 listopada lider białoruskich sił demokratycznych Svyatlana Tsykhanuskaya zwróciła się do eurodeputowanych w Strasburgu i wezwała Europę do wzmocnienia głosu narodu białoruskiego i wezwała Europę do bardziej aktywnej konfrontacji z autorytaryzmem. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli powiedział w swoim przemówieniu inauguracyjnym: „Światłana jest symbolem walki o demokrację i wolność oraz głosem wielu więźniów politycznych obecnie więzionych na Białorusi. (…) Reżim nie zawahał się użyć mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy potrzebowali ochrony (…) wyłącznie w celu destabilizacji Unii Europejskiej, i stwierdził, że Parlament wzywa inne instytucje do obrony praw podstawowych.

W przyjętej w październiku rezolucji eurodeputowani wyrazili głęboką solidarność z Litwą, Polską i Łotwą, a także innymi krajami UE, których ostatnio celem białoruskiego reżimu były próby skierowania migrantów i uchodźców na zewnętrzne granice UE. Podkreślili, że trwający sponsorowany przez państwo tranzyt białoruskich nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej, wraz z kampanią dezinformacyjną, jest formą wojny hybrydowej, mającej na celu zastraszenie i destabilizację Unii Europejskiej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego podkreślili potrzebę rozważenia skierowania sprawy Białorusi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zbrodni na wielką skalę popełnionych na obywatelach tego kraju przez reżim bezprawnego dyktatora Aleksandra Łukaszenki.

Posłowie do PE, aby się z nimi skontaktować

David McAllister (PPE; DE), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych

Robert Pedro (S&D, PL), szef Delegacji ds. Stosunków z Białorusią

Petras Auštrevičius (Renew Europe, LT), stały sprawozdawca ds. Białorusi

dogłębna lektura

Svyatlana Tsykhanoskaya: „Europa musi bardziej aktywnie stawić czoła autorytaryzmowi”

Białoruś: europosłowie pytają o postawienie reżimu Łukaszenki przed sądem międzynarodowym

Granica polsko-białoruska: europosłowie zaniepokojeni kryzysem humanitarnym i politycznym

Ukraina

14 grudnia eurodeputowani rozmawiali z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem o zakrojonej na szeroką skalę rozbudowie rosyjskiej armii wzdłuż granicy z Ukrainą i obawach, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek 16 grudnia. Komunikat prasowy po głosowaniu można znaleźć tutaj.

Zachodni przywódcy, w tym USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, wezwali Rosję do deeskalacji obecnych napięć, jednocześnie sygnalizując gotowość do zdecydowanej reakcji na każdą rosyjską agresję, np. nałożenie surowych sankcji gospodarczych. .

READ  Uber oferuje bezpłatne przejazdy między granicą ukraińską a dwoma polskimi miastami

Bezpieczeństwo i obrona

W rocznym raporcie za 2021 r. z realizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), który został przyjęty 10 grudnia, posłowie Komisji Spraw Zagranicznych ostrzegli, że UE stoi przed nowymi zagrożeniami. Wzywają do zdecydowanej reakcji na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i podkreślają, że UE musi skoncentrować się na skuteczniejszej ocenie sytuacji kryzysowych, podejmowaniu szybszych decyzji i podejmowaniu bardziej zdecydowanych działań, gdy wymagają tego okoliczności.

10 grudnia członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęli raport z realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Posłowie do PE twierdzą, że UE musi skuteczniej radzić sobie z międzynarodowymi wyzwaniami, a żeby to zrobić, musi działać na arenie światowej jednym głosem. Unia Europejska musi rozwijać swoją przywódczą rolę poprzez wzmacnianie wielostronnych partnerstw w zakresie globalnych priorytetów, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Musi prowadzić do ochrony i promowania demokracji i praw człowieka na całym świecie.

Posłowie do PE, aby się z nimi skontaktować

David McAllister (PPE; DE), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych

Nathalie Loiseau (Odnowienie, Francja), Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony

dogłębna lektura

Posłowie wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na zewnętrzne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa

Posłowie apelują o skuteczniejszą i skuteczniejszą wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa

Zewnętrzne aspekty imigracji

W debacie publicznej z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem 10 listopada posłowie wyrazili głębokie zaniepokojenie tragicznym kryzysem, który rozgrywa się obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Ponownie zdecydowanie potępili obecną taktykę stosowaną przez białoruski reżim dyktatorski do przewożenia ludzi na zewnętrzne granice Unii Europejskiej, co doprowadziło do eskalacji sytuacji z krajami sąsiednimi, w szczególności z Polską, w odwecie za sankcje UE .

Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

David McAllister (PPE; DE), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych

Nathalie Loiseau (Odnowienie, Francja), Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony

dogłębna lektura

Granica polsko-białoruska: europosłowie zaniepokojeni kryzysem humanitarnym i politycznym

Posłowie wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na zewnętrzne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa

Wzrost cen energii

W obliczu rosnących cen gazu i obaw o skutki dla konsumentów i przedsiębiorstw, 6 października posłowie do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dyskutowali o tym, jak poradzić sobie z kryzysem i jakie środki można podjąć, aby ograniczyć wpływ wyższych cen. Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym posłowie wezwali do zbadania manipulacji na rynku dokonywanych przez podmioty państwowe i niepaństwowe oraz spekulacji na unijnym rynku emisji, aby ocenić wpływ tych dwóch czynników na ceny. Wielu nalegało na potrzebę natychmiastowych środków ochrony najbardziej narażonych przed rosnącymi rachunkami.

READ  Rada Miasta Jersey zatwierdza budżet SID Exchange Place Alliance

Poseł do PE do kontaktu:

Cristian Silvio Puoyi (PPE, RO), przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dogłębna lektura

Koszty energii: posłowie dyskutują o środkach ograniczających skutki podwyżek cen

Szczyt UE-Afryka

14 grudnia prezydent Ghany Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wystąpiła do Parlamentu na uroczystym posiedzeniu. Wyraził nadzieję, że Unia Europejska i Unia Afrykańska będą w stanie wypracować wspólną strategię i zdefiniować nowe partnerstwo. Kraje afrykańskie nie powinny być tylko odbiorcami pomocy z Europy, ale powinny zasiadać obok siebie na równych prawach przy stole decyzyjnym. Prezydent podkreślił również, że inwestowanie w Afryce i pomoc w rozwoju jej gospodarki da ogromne możliwości eksportowe europejskim firmom.

W rezolucji przyjętej w marcu Parlament nakreślił strategię nowego partnerstwa UE-Afryka. Rozwój społeczny musi znajdować się w centrum przyszłych stosunków UE-Afryka, priorytetowo traktować edukację, w tym szkolenie nauczycieli, ograniczać przedwczesne kończenie nauki i skupiać się na integracji dziewcząt. Przyszła strategia UE i Afryki powinna mieć na celu poprawę opieki zdrowotnej i krajowych systemów opieki zdrowotnej. Ponadto eurodeputowani wzywają do współpracy w kwestiach takich jak zielona transformacja, energia, transformacja cyfrowa, trwałe miejsca pracy, dobre rządy i migracja, jak już zdefiniowała Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Posłowie do PE, aby się z nimi skontaktować

Thomas Toby (PPE, SE) Przewodniczący Komisji Rozwoju

Crisola Zacharopoulou (Renew, Francja), sprawozdawczyni „Nowej strategii na rzecz Afryki i Unii Europejskiej”

dogłębna lektura

Przewodniczący Parlamentu Ghany: Potrzebujemy nowego partnerstwa między Unią Europejską a Afryką

Umacnianie pozycji Afryki: Parlament określa nową strategię partnerstwa UE-Afryka

Parlament Europejski wzywa do szybkiego podpisania Umowy w sprawie Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej po Cotonou