Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

4finance ogłasza wykup menedżerski Vivus Polska

4 Finance SA / słowo kluczowe: utylizacja
4finance SA: 4finance ogłasza zakup menedżerski Vivus Polska

14 kwietnia 2022 / 10:34 CET / CEE Central
Ujawnienie komitetu ds. informacji poufnych. Do art. 17 MAR Rozporządzenia (UE) nr 596/2014, przekazanego przez DGAP – usługę EQS Group AG.
Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść tej reklamy.

4finance ogłasza wykup menedżerski Vivus Polska

14 kwietnia 2022 r. 4finance Holding SA („Grupa” lub „4finance”), jedna z największych cyfrowych grup pożyczek konsumenckich w Europie, sprzedała swój polski biznes lokalnemu kierownictwu.

Sprzedaż zakończona 13 kwietniatak, było motywowane projektami legislacyjnymi w polskim parlamencie. Dwa tygodnie temu rozpoczął się proces legislacyjny przyjęcia nowej ustawy „Specjalne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania agresji wspierającej na Ukrainę i Służbę Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego”.

Projekt daje Ministrowi Spraw Wewnętrznych szerokie uprawnienia do nakładania sankcji na podmioty bezpośrednio lub pośrednio związane lub powiązane z obywatelami Rosji. Ustawa ta została przyspieszona i może wejść w życie tak szybko, jak to możliwe 14 kwietniatak.

Pomimo całkowitego zbycia na poziomie grupy UBO przez obywatela Rosji (patrz osobny komunikat prasowy z 14 kwietnia)tak), dyrektorzy obawiali się, że nadal istnieje ryzyko, że Vivus Finance sp. z o.o. z oo („Vivus Poland”), co spowodowało istotną utratę wartości. W obliczu takiej możliwości członkowie zarządu zatwierdzili sprzedaż jako sposób na zachowanie wartości 4finance Holding SA i jej obligatariuszy. Ewa Wernerovicz, CEO Vivus Poland, kieruje przejęciem kadry zarządzającej. Ewa kieruje firmą od czterech lat, a od 2012 roku zajmuje kierownicze stanowiska w firmie. Transakcja jest wyceniona w przybliżeniu według wartości księgowej, a kwota 18 mln euro zostanie rozłożona na trzy lata w ratach. Pożyczka 4finance SA jest nadal ważna dla Vivus Polska.

READ  District Tour: Oxford Hills szybko rozprawia się z Deering w ćwierćfinale AA North dla dziewcząt

Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje i wkład naszych doradców prawnych, Dyrektorzy uważają, że jest to najwłaściwsza opcja spośród dostępnych opcji, w tym brak działania.

„To nie było to, czego chcieliśmy, ale szybko zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy dla wszystkich naszych interesariuszy. Chociaż polski biznes wnosi znaczący wkład w EBITDA, nasza ciągła działalność ma się dobrze i generuje wystarczającą płynność, aby sprostać naszym zobowiązaniom i finansom nasze zobowiązania i finansowanie” – powiedział Kieran Donnelly, CEO 4finance.

„Życzymy polskiemu zespołowi wszystkiego najlepszego, a teraz skupiamy się na ulepszaniu naszej pozostałej działalności i szukaniu możliwości rozwoju”.

Wezwanie do inwestora zostanie wykonane o godzinie 15:00 czasu brytyjskiego w środę 20tak Kwiecień. Szczegóły rejestracji będą dostępne pod adresem www.4finance.com.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

Ta reklama zawiera informacje wewnętrzne określone w Przepisach dotyczących nadużyć na rynku. Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie są „stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość”. Stwierdzenia te opierają się na bieżących oczekiwaniach kierownictwa i są obarczone niepewnością oraz zmianami okoliczności. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od przedstawionych w tych sprawozdaniach.

O 4finance

Założona w 2008 roku firma 4finance jest jedną z największych grup pożyczkowych dla konsumentów w Europie, działającą w 8 krajach.

Wykorzystując automatyzację i analizy danych oparte na danych w całej firmie, 4finance szybko się rozwinęło, wydając od momentu powstania ponad 9 miliardów euro w postaci pożyczek ratalnych, linii kredytowych i pożyczek jednorazowych.

4finance zarządza portfelem wiodących na rynku marek, dostarczając proste, użyteczne i przejrzyste produkty milionom klientów. Grupa oferuje odpowiednie produkty w sposób odpowiedzialny wielu konsumentom, często niedocenianym przez tradycyjnych usługodawców.

Grupa udziela również depozytów, a także kredytów konsumenckich oraz dla małych i średnich firm za pośrednictwem oddziału TBI Bank, instytucji posiadającej zezwolenie UE działającej w Bułgarii i Rumunii.

READ  Sports Digest: dodatkowa bramka Laberge podnosi Mariners 3-2 nad Adirondacks

www.4finance.com

14-kwiecień-2022 Usługi dystrybucyjne CET/CEST DGAP obejmują komunikaty regulacyjne, wiadomości finansowe/wiadomości korporacyjne oraz komunikaty prasowe.
Zarchiwizowane na www.dgap.de