Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

4 inteligentne rozwiązania do zarządzania odpadami, które rewolucjonizują branżę

4 inteligentne rozwiązania do zarządzania odpadami, które rewolucjonizują branżę

„Inteligentny” start-up zintegrował się z różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym inteligentną technologią zbierania odpadów. Wraz z szybkim przyjęciem i innowacjami inteligentnych technologii gospodarowania odpadami, zbiórka odpadów również przekształciła się w bardziej ekologiczny i wydajniejszy system. Godne uwagi integracje technologiczne obejmują robotykę, technologię czujników i nie tylko. Władze lokalne nadal wykorzystują inteligentne rozwiązania, aby zapobiec przekształceniu planety w królestwo śmieci.

Kiedy więc wszystko wokół nas staje się „inteligentne”, dlaczego nie wykorzystać nowoczesnych technologii do rozwiązania niektórych problemów Najbardziej palący problem środowiskowyna przykład w celu opracowania inteligentnych systemów gospodarowania odpadami stałymi?

Świat powoli zamienia się w królestwo śmieci z ilością śmieci produkowanych każdego dnia. Dziś rodzi się świat 2,01 miliarda ton stałych odpadów komunalnych rocznie, a oczekuje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 3,40 mld ton. Dla porównania, jest to ponad dwukrotnie więcej niż przewidywany wzrost liczby ludności w tym samym okresie.

Obecnie w większości krajów za gospodarowanie odpadami stałymi odpowiadają przede wszystkim samorządy lokalne, a ok 70% krajów Ustanowiła instytucje zajmujące się opracowywaniem polityki i nadzorem regulacyjnym w sektorze zbiórki odpadów.

Kiedy rządy i władze lokalne muszą zarządzać tak dużą ilością odpadów, inteligencja odgrywa ważną rolę w usprawnianiu tego procesu.

Trend na „smartness” od jakiegoś czasu kształtuje sposób, w jaki żyjemy. Testujemy w Inteligentne miastaI Samojezdne samochodya nawet innowacyjne małe smartfony, w których jesteśmy tak zaangażowani.

Świat generuje rocznie 2,01 miliarda ton stałych odpadów komunalnych, a oczekuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 3,40 miliarda ton.

Może Ci się spodobać: 4 powszechnie stosowane technologie smart city

Tradycyjna gospodarka odpadami stała się nieefektywna

Wiele obszarów metropolitalnych przyjmuje ekologiczne inicjatywy i zrównoważone rozwiązania. Wykorzystując technologię i innowacje do ulepszania istniejących systemów, miasta stają się inteligentniejsze, efektywniej korzystające z zasobów i wydajniejsze pod względem zasobów.

Systemy zbiórki odpadów pilnie wymagają modernizacji w stosunku do tradycyjnych, nieefektywnych procesów zarządzania.

Większość używanych obecnie systemów wyrzucania elementów bezużytecznych to systemy ręczne i wykonują odbiory, które są albo niepotrzebne, albo opóźnione. Zwiększ niepotrzebne przetworniki Roczne koszty windykacji w wysokości 70%. Ponadto częste korki na trasie, które często są spowodowane nieefektywnym planowaniem trasy, również zwiększają ilość zużywanej benzyny do prowadzenia działań związanych z odbiorem. Cały proces przyczynia się do Zwiększ swój ślad węglowy o 50%.

Takie problemy można łatwo rozwiązać za pomocą Technologie zarządzania odpadami w Internecie rzeczy (IoT). Aby pomóc zaplanować bardziej efektywną trasę dla śmieciarek. Technologie czujników IoT można wykorzystać do oceny, czy konieczne jest opróżnianie koszy na śmieci. Elastyczne podejście do gospodarki odpadami przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, firmom, jak i organizacjom.

Obecnie stosowane są nowoczesne metody gospodarowania i zbierania odpadów Inteligentne miasta. Zgodnie z tą myślą technologia IoT jest coraz bardziej adoptowana przez przemysł śmieciowy. W aplikacjach inteligentnych technologii, takich jak zbieranie danych o śmieciach, monitoring oparty na kamerach w czasie rzeczywistym, technologia chipów/czujników do wózków sklepowych oraz optymalizacja logistyki floty pojazdów, kontrola zasobów została już wdrożona jako środek poprawy wydajności.

W skali globalnej jest ich coraz więcej Gospodarowanie odpadami Organizacje wdrażają również systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy do śledzenia pojazdów, odpadów, kierowców i klientów w celu poprawy każdego aspektu tych podstawowych usług.

Efektem zastosowania wielu unikalnych rozwiązań jest inteligentna technologia zbiórki odpadów. Inteligentne zarządzanie odpadami to szerokie pojęcie dla każdego systemu lub aplikacji, która wykorzystuje tę technologię do usprawnienia gospodarki odpadami. Oznacza to, że inteligentna gospodarka odpadami, możliwa dzięki technologii, jest bardziej wydajna, opłacalna i przyjazna dla środowiska niż tradycyjna, z której korzystamy.

Innowacyjne technologie, które działają jak katalizator dla inteligentnej technologii zbiórki odpadów

Liczne technologie napędzają dziś inteligencję w gospodarowaniu odpadami. Inteligentna technologia zbierania odpadów Dostosowuje się do współczesnych potrzeb inteligentnych miast i rozwoju miejskiego krajobrazu.

Oto niektóre z technologii, które są wdrażane na całym świecie, aby mieć pozytywny wpływ na ratowanie środowiska i zapobieganie przekształceniu naszej planety w królestwo śmieci.

1. Inteligentne kosze na śmieci

Technologia inteligentnych pojemników wykorzystuje sztuczną inteligencję do wydajnego i niedrogiego przekierowywania odpadów przy minimalnym nakładzie siły roboczej i minimalnym natężeniu ruchu. Inteligentny kontener można stworzyć, łącząc kilka technologii, takich jak sztuczna inteligencja rzeczy (AIoT), wizja komputerowa, robotyka, tagi RFID, komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), czujniki, bezprzewodowe sieci czujników, sprężarki, siłowniki i inteligentny monitoring systemy i panele informacyjne.

Obecnie firmy mogą uzyskiwać bezpośredni wgląd w ich materiały do ​​recyklingu dzięki inteligentnemu pojemnikowi — TrashBota Integracja z panelem kontrolnym monitorowania w czasie rzeczywistym. Powiernicy mogą usprawnić swój przepływ pracy i spędzać mniej czasu na sprawdzaniu pól dzięki wskaźnikom monitorowania. Platforma analityczna Smart Bin umożliwia jednostkom przeprowadzanie audytów śmieci, ocenę współczynników konwersji i szacowanie potencjalnych oszczędności. Dlatego dzięki zastosowaniu inteligentnych pojemników użytkownicy mogą zwiększyć potencjał recyklingu materiałów nadających się do recyklingu.

Czasami, pozostawieni samym sobie, ludzie nie sortują śmieci do odpowiednich koszy na śmieci lub pojemników do recyklingu. the Polski biznes Bin-e Stwórz inteligentny kosz na śmieci, który automatycznie sortuje materiały nadające się do recyklingu do wielu przegródek za pomocą rozpoznawania obiektów opartego na sztucznej inteligencji, aby wyeliminować błędne sortowanie recyklingu. Po sortowaniu odpady są zagęszczane, a system monitoruje stopień zapełnienia każdego pojemnika.

Inteligentne pojemniki eliminują błędy ludzkie w początkowej procedurze sortowania, przyspieszając i upraszczając obsługę materiałów w zakładach recyklingu. Może to znacznie zwiększyć produktywność pracowników Zmniejsz wydatki na gospodarkę odpadami nawet o 63%.

2. Sortowanie odpadów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Firma Louisville w Kolorado Robotyka wzmacniaczy Tworzy sprzęt i oprogramowanie, które wykorzystuje analizę obrazu do sortowania surowców wtórnych z dokładnością i współczynnikami odzysku znacznie przewyższającymi typowe dla konwencjonalnych systemów.

Podobne starania podejmowano już wcześniej systemy obsługi ładunków masowychI maszynaxI Tomra Oprócz innych firm do automatyzacji procesów recyklingu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i botów. Obecnie na całym świecie istnieją setki sortowni odpadów wykorzystujących tę technologię. Zapobiegając trafianiu surowców wtórnych na składowiska oraz ułatwiając ich recykling i ponowne użycie, rozszerzenie ich wykorzystania zmniejszy ilość odpadów i przyniesie korzyści środowisku.

Sektor gospodarki odpadami w dużym stopniu opiera się na sztucznej inteligencji, a coraz większa liczba zakładów zajmujących się odpadami zwraca się do tej technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej. Przedmioty można identyfikować na podstawie ich składu i kategorii, na przykład skanując mieszane surowce wtórne za pomocą wizji komputerowej AI.

Procedury sortowania i kompletacji mogą być w pełni zautomatyzowane w zakładzie przetwarzania odpadów przy użyciu sztucznej inteligencji wraz z zrobotyzowanym sprzętem do sortowania. Zrobotyzowane urządzenia do sortowania szybko i skutecznie segregują surowce wtórne na pojedyncze strumienie materiałów, gdy system sztucznej inteligencji użyje wizji komputerowej do wykrywania materiałów.

Obecnie zakłady odzyskiwania materiałów (MRF) mogą dokładnie identyfikować szeroką gamę materiałów, ponieważ Przetwarzanie wzroku Pionierska technologia, która Recykling mieszany dzieli się na 28 odrębnych kategorii.

Na przykład, korzystając z kategorii tworzyw AI, tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu można podzielić według rodzaju tworzywa sztucznego, z którego są wykonane, a także koloru i kształtu tworzywa sztucznego. Recykling (poszczególne produkty nadające się do recyklingu) odbywa się w oddzielnych strumieniach materiałów po zebraniu i posortowaniu surowców wtórnych. Kawałki te są następnie prasowane i prasowane w kostkę za pomocą prasy recyklingowej, aby ułatwić przechowywanie i transport. Prasa może być również używana do wiązania każdej kostki, dzięki czemu zachowuje swój kształt i zapobiega ślizganiu się przedmiotów.

Każdy zakład przetwarzania śmieci potrzebuje belownicy, ponieważ jest to ostatni etap przygotowania materiału do wysyłki do zakładu utylizacji. Bardzo ważne jest, aby użyć prasy do prasowania wszystkich surowców wtórnych w jak największym stopniu, ponieważ zmniejszenie objętości surowców wtórnych znacznie zmniejsza koszty transportu.

Może Ci się spodobać: Jak gospodarka odpadami w Niemczech zmienia reguły gry

3. Roboty zarządzające sortowaniem odpadów

W 2009 roku San Francisco przyjęło rozporządzenie zobowiązujące wszystkich mieszkańców i firmy do sortowania odpadów na surowce wtórne, materiały nadające się do kompostowania i odpady ze składowisk, co czyni je pierwszym amerykańskim miastem, które wprowadziło obowiązek kompostowania. Obecnie miasto 80% odpadów jest kierowanych ze składowisk każdego rokuktóra ma jeden z najwyższych wskaźników recyklingu w Stanach Zjednoczonych.

San Francisco, które było już na czele ruchu zero odpadów, osiągnęło to częściowo dzięki partnerstwu z Jestem świadomyFirma odbierająca odpady 20 milionów dolarów amerykańskich Modernizacja swoich obiektów i utworzenie roju zautomatyzowanych sortowników w celu wydajnego i dokładnego sortowania materiałów nadających się do recyklingu.

4. Czujniki poziomu odpadów

Czujniki poziomu odpadów pozwalają użytkownikom natychmiast zobaczyć, jak pełny jest każdy kosz na śmieci, co pozwala im planować z wyprzedzeniem i podejmować działania oparte na danych. Pracownicy odbierający odpady mogą za pomocą platformy monitoringu na żywo ustalać sposób odbioru, koncentrując się wyłącznie na miejscach zapełnienia pojemników na śmieci.

Koszt zagospodarowania śmieci może być bardzo kosztowny dla samorządów. Wywóz śmieci jest czasami największą pojedynczą pozycją budżetową dla społeczności w mniej zamożnych krajach. Koszty gospodarowania odpadami rosną również na całym świecie, co szczególnie negatywnie wpływa na regiony o niskich dochodach. Kiedy wyborcy oczekują takich samych lub lepszych usług komunalnych, często prowadzi to do większego dylematu cięć budżetowych.

W połączeniu z platformą monitorowania poziomu napełnienia czujniki poziomu odpadów oferują rozwiązania problemów finansowych Zmniejsz wydatki na wywóz śmieci nawet o 50%. Przy mniejszej liczbie zestawów dostępnych jest mniej pieniędzy na czas pracy kierowcy, paliwo i konserwację ciężarówki.

W najgorszym przypadku brak skutecznego sposobu zbierania śmieci naraża rosnącą populację na działanie środowiska, które służy jako pożywka dla bakterii, owadów i gryzoni. Środowisko to sprzyja również rozwojowi chorób przenoszonych drogą powietrzną i wodną. Jest to co najmniej nieestetyczne i uciążliwe dla społeczeństwa, szczególnie w dużych obszarach metropolitalnych, które w dużym stopniu polegają na finansowaniu usług miejskich przez turystów.

Ostrzegając operatorów z wyprzedzeniem o takich sytuacjach, czujniki poziomu odpadów i dane dotyczące poziomu napełnienia zbierane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platform monitorujących znacznie zapobiegają przepełnieniu śmieci.

Końcowe przemyślenia

Sekret rozwoju inteligentnych usług zarządzania odpadami, odpowiednich zarówno dzisiaj, jak iw przyszłości, polega na włączeniu strategii opartej na danych do sposobu, w jaki zarządzamy naszymi odpadami.

Inteligentna technologia zbierania odpadów jest pierwszym krokiem do maksymalizacji zasobów i włączania bardziej zrównoważonych środków do usług związanych z odpadami. Dzięki czujnikom, platformom cyfrowym, inteligentnym trasom i monitorowaniu kontenerów mamy wszystkie rozwiązania, których potrzebujemy, aby ulepszyć nasz system gospodarki odpadami.

Może Ci się spodobać: 3 rozwiązania do gospodarowania odpadami z całego świata

READ  Twino fintech odnotowuje jak dotąd najlepszy zysk / artykuł